Počet násilníků vykázaných z domu roste

Praha – Počet násilníků, kteří jsou vykázáni z domu, neustále roste. Policie od roku 2007, kdy začalo opatření fungovat, použila tento trest už proti téměř 7 500 lidem. Jen za loňský rok (do konce listopadu) vykázala z domu 1 244 pachatelů domácího násilí; v prvním roce zavedení opatření to bylo 862 lidí. I tak je podle odborníků počet nízký. „Podle našich zkušeností by těch vykázání mělo být ještě více,“ myslí si Zdena Prokopová z občanského sdružení Rosa, které zajišťuje pomoc týraným ženám. S domácím násilím se podle odhadů setkalo až 40 procent českých žen.

Policisté mohou násilníky vykázat na deset dní z domu i v případech, kdy oběti domácího násilí nesouhlasí. Rozhodnutí soudu pak může desetidenní dobu agresorům prodloužit a nařídit také zákaz přibližovat se k obětem. O to však už musí oběti násilí samy požádat. 

Počet vykázaných lidí je však oproti jiným evropským zemím podle odborníků nízký. „Myslím si, že ten počet by měl být mnohem vyšší. K nám ročně přijde okolo 250 klientek, a pouze zhruba tři z nich se setkaly s institutem vykázání z domu. Tím, že je to preventivní opatření, by mělo být vykázaných partnerů rozhodně více. Například ve Vídni je to číslo více než dvojnásobné,“ uvedla Prokopová.

Video Prokopová: Vykázaných by mělo být ještě více
video

Prokopová: Vykázaných by mělo být ještě více

Upozornit na násilí může každý

Stále platí, že nejčastěji se policisté o domácím násilí dovědí od sousedů. Trestní oznámení může podat každý, kdo se o trestném činu dozví, nikoli jen oběť sama. Pokud budete svědky napadení nebo k násilí dochází ve vašem sousedství, přivoláním policie můžete oběti zachránit život. 

Problémem ale může být, že policisté situaci ne vždy správně vyhodnotí, často také samotná oběť ve vypjaté situaci nedokáže svůj problém správně vyjádřit. „Každý policista by se měl umět zeptat,“ myslí si Prokopová.

Domácí násilí
Zdroj: ČTK/LEHTIKUVA
Autor: Mikko Stig

Pod pojmem domácí násilí se skrývá dlouhodobé, opakované a stupňující se útoky jednoho člena domácnosti vůči druhému. Násilí není jen fyzického druhu, ale také psychického, sexuálního či ekonomického. Vykázán může být i ten, kdo vyhrožuje druhému zabitím, brání mu v opuštění bytu či domu, nebo ho ohrožuje zbraní. Česká právní úprava vychází z rakouské, kde je možné násilné osoby vykázat z domova na dva týdny.

Pachatelé násilí často tvrdí, že byli k násilí vyprovokováni. Chtějí totiž legitimizovat své chování a zbavit se vlastní odpovědnosti. Odpovědnost za násilí však musí nést ten, kdo se jej dopouští. 

„Lidé mají někdy tendenci násilí bagatelizovat. Je ale nutné si uvědomit významný rozdíl mezi hádkou a násilím. Při hádce se jedná o konflikt dvou stran, které jsou stejně silné, vyrovnané. Většinou jde o konflikt zájmů, přičemž každá strana se snaží prosadit své stanovisko. Pokud je však mezi nimi nerovnost sil a moci, např. jedna strana prosazuje své zájmy prostřednictvím zastrašování, využívání fyzické převahy, zbraní nebo ekonomickou převahou, už se nejedná o hádku, ta se mění v násilí.“ 

Zdroj: stopnasili.cz


Nenechte si ubližovat 

V Česku v listopadu odstartovala kampaň s názvem Nenechte si ubližovat, která radí ženám, jak se vyhnout krizovým situacím, například znásilnění, domácímu násilí nebo pronásledování. Na stejnojmenném internetovém portálu najdou ženy informace o bezpečnosti, praktické rady i unikátní mapu pomoci a seznam organizací, na které se v případě nesnází mohou obrátit.