Popálené děti budou mít lepší péči

Praha – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FKNV) se ode dneška chlubí nově zrekonstruovaným dětským příjmem na klinice popálenin. Obnovu podpořili sponzoři a také Nadace Naše dítě. Rekonstrukce trvala zhruba rok a péči o popálené děti výrazně zkvalitní. Klinika popáleninové medicíny FNKV je jedno z největších popáleninových center v Evropě s tradicí přes šedesát let. Na území Čech jde o jediné pracoviště tohoto typu, další specializovaná centra jsou v Brně a Ostravě. 

Video Události
video

Události

„Rekonstrukce výrazně zefektivní příjem popálených dětí i samotnou práci lékařů s pacienty. Ke zlepšení dojde také v hygienicko-epidemické oblasti během přijímání dětí takzvaně z ulice,“ uvedl přednosta kliniky Ludomír Brož.

Na klinice popálenin loni ošetřili přes devět tisíc pacientů, z toho bylo 760 dětí. Přes 370 dětí pak muselo být hospitalizováno. Drtivá většina dětí utrpí úraz opařením, nejčastěji kávou, čajem či polévkou. 

„Popáleniny patří k nejzávažnějším dětským úrazům, jsou velmi bolestivé a často vyžadují dlouhodobý pobyt v nemocnici. Jejich důsledky navíc provázejí děti většinou po celý život. Proto jsme se rozhodli pomoci právě popáleninovému centru ve Vinohradské nemocnici,“ vysvětluje ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová. 

Nadace kromě toho zaplatila popáleným dětem léčebný pobyt nebo poskytla peníze na speciální přístroj pro transplantaci kůže. Rodinám s popálenými dětmi poskytuje pomoc i Sdružení na pomoc popáleným - jeho předsedkyně Jana Lacinová dobře ví, co nejvíce potřebují. Ve třinácti letech ji totiž popálil elektrický proud, když s kamarády lezla přes vlaky. Popáleniny měla na 60 procentech těla a musela absolvovat 23 operací. 

Kdy jsou popáleniny ohrožující?

Děti do tří let: 

  • do 5 procent popáleného povrchu těla – jde o lehkou popáleninu
  • 5–10 procent popáleného povrchu těla – těžká popálenina
  • nad 20 procent popáleného povrchu těla – život ohrožující popálenina (děti do jednoho roku jsou na životě ohroženy už při popáleninách nad deset procent povrchu těla)

Dospělí:

  • Do 20 procent popáleného povrchu těla – lehká popálenina
  • 20–40 procent popáleného povrchu těla – těžká popálenina
  • Nad 40 procent popáleného povrchu těla – život ohrožující popálenina

Obecně jsou popáleniny vždy kritičtější u malých dětí a starších lidí - starší organismus se těžko vyrovnává s velkou zátěží, často jsou přidruženy i další nemoci, které léčbu komplikují. A tak i popálenina jen na deseti procentech těla může u osmdesátiletého člověka znamenat ohrožení života.