Na penzi mladí, pro práci staří: pomůže projekt Alternativy 50+

Praha - Sehnat práci pro lidi v předdůchodovém věku je stále těžší. Lidé nad padesát let jsou většinou vnímáni na trhu práce jako nepotřební, staří a neschopní se naučit novým věcem. Pokud v tomto věku ztratí práci, v drtivé většině čelí věkové diskriminaci. „V české společnosti převládají stereotypy, že padesátiletý člověk neumí ovládat počítač, neumí jazyky,“ uvedla manažerka projektu Alternativy 50+ Nikola Šimandlová. Nezaměstnanost v této věkové kategorii tak dlouhodobě přesahuje hranici 50 %. Zvrátit tento trend je cílem projektu Alternativy 50+.

„Je to frustrující, když pošlete 100 životopisů a ani na jeden vám nepřijde odpověď,“ upozornila Šimandlová, která lidem neúspěšně hledajícím práci radí v první řadě nepropadat stresu. Navštívit mohou i poradnu Alternativy 50+, která nabízí psychologickou a právní pomoc. Uchazečům také pomůže vylepšit jejich životopis, případně doporučí kurz, pokud má nedostatky například v práci s počítačem. „Člověk alespoň nesedí doma a nemyslí na nesmysly,“ pochválila služby poradny nezaměstnaná dobrovolnice projektu Jarmila Laznová.

Nezaměstnaných nad 50 let masivně přibývá

Lidí bez práce ve věku nad 50 let nezadržitelně přibývá. Jejich úspěšnost při hledání zaměstnání není příliš vysoká, existují i obory, ve kterých nemají téměř žádnou šanci. Lépe si starší ročníky hledají uplatnění na pozicích, kde jde především o schopnosti a praxi, naopak na obchodních pozicích zaměstnavatelé preferují dravější mladší zaměstnance.

Argumentem proti zaměstnávání starších lidí bývá obava z jejich nižšího pracovního tempa a menší schopnosti přizpůsobit se a učit. Některé firmy se také obávají, že by starší zaměstnanec nezapadl do mladého kolektivu. Naopak výhodou zaměstnanců vyšší věkové kategorie jsou zkušenosti, nadhled, ale i loajalita k zaměstnavateli.

Rostoucí nezaměstnanost mezi lidmi nad 50 let se týká celé republiky, nejhorší je ale v Praze, kde je na trhu práce daleko větší konkurence. Diskriminace starších zaměstnanců většinou není přímá, přesto je ale podle Alternativy 50+ nepřehlédnutelná. „Málokdo vám řekne, vy jste moc mladý, vy jste moc starý, vy jste žena po mateřské dovolené,“ poukázala Šimandlová.

Video Šimandlová: Nezaměstnaných v kategorii 50+ rok od roku přibývá
video

Šimandlová: Nezaměstnaných v kategorii 50+ rok od roku přibývá

Šimandlová: Nezaměstnaných v kategorii 50+ rok od roku přibývá

(Ne)zaměstnanost tématem Událostí

Pokud stát nezajistí účinný systém podpory zaměstnanosti starších lidí, je možné, že počet ekonomicky závislých lidí nad 50 let může do roku 2050 vzrůst až na dvojnásobek současného stavu. „Nemyslím si, že se tato situace vyřeší sama, bude potřeba koordinace státu a soukromého sektoru vůči věkovým skupinám, které jsou ohroženy na trhu práce. Na jednu stranu populace stárne, to víme: máme na to fakta a demografické projekce, na druhou stranu nezaměstnaných v kategorii 50+ přibývá rok od roku a přibývá mezi nimi i dlouhodobě nezaměstnaných,“ shrnula Šimandlová.

Změnit během života několikrát profesi bude běžné

Pracovní trh se v brzké době bude vyrovnávat s tendencí, která již naplno funguje v zahraničních vyspělých státech. Lidé tam musí být připraveni během produktivního věku i několikrát změnit profesi, nejčastěji za pomoci podporované rekvalifikace. Nejen aktivně zaměstnaní lidé však musí změnit postoj ke své profesní dráze, projekt počítá také se změnou přístupu samotných firem, jejichž podmínky prozatím nejsou pro starší obyvatele ideální.

Age Management: omezení námahy i speciální pracovní místa

Jednou ze strategií ministerstva práce a sociálních věcí je koncept Age Managementu, spočívající ve zlepšování podmínek a podpory aktivní zaměstnanosti starších lidí. Jednou z možností je omezování fyzické zátěže zaměstnanců pomocí nových technologií a tím lepší předpoklady pro efektivitu práce v pokročilejším věku. Další možností jsou finanční příspěvky na mzdy zaměstnanců nebo vytváření nových míst právě pro starší zaměstnance se zkušenostmi.