ÚSTR zveřejnil přepis reportáží Rádia Vatikán z dob totality

Praha - Až do roku 1951, než začala vysílat Svobodná Evropa, bylo Rádio Vatikán jediným zdrojem informací do Československa, které nepodléhaly komunistické cenzuře. Archiv jeho reportáží nyní zdigitalizoval Ústav pro studium totalitních režimů a nedávno zveřejnil volně na svých internetových stránkách. Pětadvacet let po pádu komunismu se tak otevírá další unikátní pramen k poznání naší minulosti.

O české vysílání Rádia Vatikán se osobně zasadil arcibiskup Josef Beran – člověk stíhaný nacismem i komunismem, který za církevní médium bez zásahů totalitní cenzury velmi horoval. Rádio Vatikán se objevilo na českých vlnách v roce 1947 - československá vláda ho ještě formálně podporovala.

Po roce 1948 se pro komunisty stal Vatíkán a katolická církev nepřítelem číslo jedna, režim na rozhlasové vysílání nasadil rušičky. „V Čechách se rušilo to české a na Slovensku slovenské, takže se to dalo poslouchat naopak,“ zmiňuje badatelka Stanislava Vodičková. O dva roky později se už vysílání ustálilo v denním režimu a stopáži 15 minut. Křesťané v něm měli možnost slyšet pravidelné informace z dění v katolickém světě.

Video Archiv Rádia Vatikán na webu ÚSTR
video

Archiv Rádia Vatikán na webu ÚSTR

Jedním z mála vysílání, které se zachovalo v originální nahrávce, je vystoupení kardinála Berana v den pohřbu Jana Palacha. Beran tři měsíce po vysílání zemřel. Patrně nejznámější český jezuita, Tomáš kardinál Špidlík, přispíval do vysílání pravidelně a nejdéle od roku 1951 až do své smrti v r. 2010. Archiv obsahuje mnohé jeho promluvy dokonce v rukopisné podobě.

Projekt digitalizace archivu vysílání české redakce Rádia Vatikán zahájil na podzim 2011 odbor informatiky a digitalizace ÚSTR na základě dohody mezi oběma institucemi. Archiv obsahuje převážně strojopisné předlohy odvysílaných textů z let 1950–1992.

Nyní prochází skenery druhá část československého vysílání. Převod slovenské části archivu vatikánského rádia do digitální podoby skončí tento týden. Do tří měsíců pak bude i tato část na stránkách ústavu přístupná veřejnosti.