Účast na pornografickém představení s dětmi má být trestná

Praha – V trestním zákoníku se zřejmě objeví dva nové trestné činy související s pohlavním zneužíváním dětí: účast na pornografickém představení a navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Počítá s nimi novela, kterou dnes poslanci podpořili v prvním čtení. K přijetí změn zavazuje Česko evropská legislativa.

Zákon v současnosti neposkytuje před sexuálními útoky na děti takovou míru ochrany, jakou vyžaduje Evropská unie. Například jednoznačně nepostihují úmyslnou účast na pornografických představeních, ve kterých účinkuje dítě. Nově by měl za účast na takovém představení hrozit až rok odnětí svobody. V případě, že by dítěti bylo méně než 15 let, se trestní sazba zvyšuje až na dva roky.   

Trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem se podle návrhu dopustí ten, kdo prostřednictvím informačních nebo komunikačních technologií navrhne dítěti mladšímu 15 let setkání v úmyslu spáchat sexuálně motivovaný trestný čin. Za spáchání by hrozilo až roční vězení. 

Fotkami z dovolené můžete pedofily nasměřovat na vlastní děti

Největší pomoc v boji s pedofily ale začíná u rodičů. Podle odborníků je můžou na své děti sami navést třeba tím, že na internet umístí fotky z dovolené. Slova děti a moře totiž patří mezi nejvyhledávanější spojení. Rodiče by navíc měli kontrolovat, co jejich děti na internetu dělají. „Setkáváme se s případy, kdy pedofilové nabízejí dětem peníze za fotky. Když dítě fotku pošle, pedofil začne po nějaké době chtít víc, začne dítěti vyhrožovat, že fotku zveřejní, pokud nepošle další,“ upozornila zástupkyně ředitelky Nadace Naše dítě Markéta Sodomková. Dítě většinou takovou hrozbu nedokáže správně vyhodnotit a pokud se nesvěří rodičům, často útočníkovi vyhoví. Novela by měla dát úřadům možnost zasáhnout ještě před tím, než se pedofil s dítětem například sejde.

Novela rovněž výslovně umožňuje postih pachatelů, kteří k sobě přijmou oběť obchodování s lidmi. Doplňuje také skutkovou podstatu trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, a to tak, aby bylo možno stíhat toto jednání nejen u nacistických a komunistických, ale i u jiných zločinů proti lidskosti. 

Video Za zneužívání dětí budou přísnější postihy
video

Za zneužívání dětí budou přísnější postihy