Kováčik: Srpen 1968 jsme odsoudili, proti ODS zvážíme právní kroky

Praha - Komunisté tvrdí, že svůj postoj k událostem srpna 1968 KSČM deklarovala již v minulosti a mnohokrát se od nich distancovala. Kvůli nařčení, že invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa obhajuje, zváží právní kroky vůči ODS. Předseda komunistického poslaneckého klubu Pavel Kováčik to řekl v pořadu České televize Události, komentáře. Občanským demokratům v čele s Miroslavou Němcovou vadí vyjádření předsedy komunistů Vojtěcha Filipa v souvislosti s úmrtím Vasila Biľaka, že „dnešní doba se na zvací akt dívá různými pohledy“. Požadují Filipovo odvolání z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Podle Kováčika chtěl Filip ve svém prohlášení postihnout to, že ve společnosti mohou existovat lidé, kteří mají na srpnovou invazi různé úhly pohledu. "Ani lupou v tom nelze najít, že pan předseda schvaluje okupaci v roce 1968. Jestli to tam někdo chce hledat, tak mně to připomíná - kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde," řekl Kováčik. Sám Vojtěch Filip pozvání do Událostí, komentářů z časových důvodů nepřijal.

„Rád bych vyjádřil upřímnou soustrast všem pozůstalým. Co se týče historické role Vasila Biľaka, je třeba konstatovat, že není možné měnit historii a je bezesporu faktem, že byl jedním z iniciátorů pozvání sovětských vojsk. Dnešní doba se na zvací akt dívá různými pohledy.“ Vojtěch Filip


Kováčik připomněl, že komunistická strana v minulosti události roku 1968 odsoudila. „KSČM dala mnohokrát jasně najevo, že se od tohoto aktu a od těch následujících věcí distancuje. Ostatně hned po roce 1989 také aktéry tohoto období vyloučila ze svých řad. Konkrétně pan Biľak se těžce provinil, a to provinění nelze smýt,“ poznamenal.

Ve stejném duchu se v dřívějších letech vyjádřil i místopředseda strany Jiří Dolejš: 

  • „Postoj k okupaci šedesátého osmého roku u KSČM je jasný, byla protiprávní a poškodila i věc socialismu. Biľak byl symbol normalizace.“ 
  • "Těžko nazývat něco bratrskou internacionální pomocí, co bylo násilnou okupací." 
Video Kováčik: Srpen '68 jsme odsoudili, proti ODS zvážíme právní kroky
video

Kováčik: Srpen '68 jsme odsoudili, proti ODS zvážíme právní kroky

Nynější reakci ODS považuje Kováčik za čistě účelovou. „Náš postoj je naprosto jednoznačný a o to více nás irituje, že se neustále podsouvá komunistické straně, že něco z toho obhajuje. Možná je to právě proto, aby se zapomnělo, že po roce '89 Česká republika i díky ODS, možná zejména díky ODS, přinesla některá nová slova do světového slovníku: tunel, jiný pojem slova kmotři a podobně. Oni to chtějí jen přerazit, mávají vlajkami předminulosti, aby zakryli vlastní minulost,“ dodal Kováčik.

„Člověk, který obhajuje okupaci, který říká, že dnešní doba se k zvacímu aktu, neboli okupaci naší země a jejímu totálnímu úpadku a zmaru všech nadějí, staví takto, nemůže být místopředsedou demokratického parlamentu.“ Miroslava Němcová


Podle Miroslavy Němcové nelze mít na události roku 1968 jiný úhel pohledu. Ve Filipově prohlášení vidí jasné schvalování okupace. „Jsem přesvědčena, že historie vstup spojeneckých armád Varšavské smlouvy za účinné pomoci některých předních komunistických představitelů odsoudila jako vlastizradu a jako něco, co je neměnné. Není možné říci teď po těch letech, že se na to díváme trochu jinak,“ prohlásila.

Kvůli výrokům Miroslavy Němcové na adresu Vojtěcha Filipa Kováčik nevyloučil případné právní kroky proti občanskýcm demokratům. „Je to velmi vážné veřejné obivnění. Myslím si, že po poradě, kterou budeme zítra mít, zvážíme i právní kroky v tomto směru,“ oznámil Kováčik.