Němeček odvolal šéfa úřadu pro kontrolu léčiv - chce levnější léky

Praha - Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) odvolal k dnešnímu dni ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Pavla Březovského. Důvodem je nespokojenost ministra s řízením úřadu - zejména v oblasti cen a úhrad léků. Ministr mu vytýká také nedostatky v dozorových činnostech a nedostatečnou kontrolu nakládání s veřejnými prostředky. Vedením úřadu je dočasně pověřen vedoucí lékárník nemocniční lékárny ostravské městské nemocnice Zdeněk Blahuta.

„Dosavadní výkony a styl práce úřadu se výrazně rozcházejí s mými požadavky na klíčovou instituci českého zdravotnictví. Ta by měla být pružnější a pod větší kontrolou státu,“ uvedl ministr. Němeček také považuje za nešťastné, aby jeden člověk řídil dvě významné instituce -
Březovský je i ředitelem Koordinačního střediska transplantací. 

Němeček důvody pro odvolání shrnul ve vysílání ČT24: „Zaprvé to byla pomalá činnost samotného úřadu, nejsou dodržovány lhůty přeceňování léků, což vede k vyšším nákladům zdravotního pojištění až v řádu stovek milionů. Druhým důvodem je plýtvání s veřejnými prostředky, protože vypsání PR zakázky za 20 milionů korun několik dní před nástupem nového ministra nepovažuji za standardní. Třetí důvod je zatím jen podezření, které bude muset potvrdit hloubková kontrola, a sice vyvádění peněz za IT zakázky v řádu desítek milionů korun,“ uvedl ministr zdravotnictví. Výsledky auditu by měly být známy do několika týdnů - na jejich základě pak ministerstvo zváží trestní oznámení.   

Blahuta má urychlit správní řízení k cenám a úhradám léků. Cílem je zajistit levnější léky pro pacienty i pojišťovny, zvýšit efektivitu v cenové a úhradové regulaci a zaměřit se na kontrolu vynakládání veřejných prostředků. „Největší důraz budu klást na precizní výkon činnosti regulace cen a úhrad léčivých přípravků, která povede k finančním úsporám pro pacienty a systém veřejného zdravotního pojištění,“ shrnul svá očekávání Němeček. Výběrové řízení na nového ředitele SÚKL bude vypsáno v řádu měsíců.

  • „Na můj vkus to proběhlo velmi rychle, ale je to zcela v gesci pana ministra. S odvolaným ředitelem Březovským se nám velmi dobře spolupracovalo, byl to úředník na svém místě. Samozřejmě otázkou je, nakolik měl politickou podporu,“ uvedl prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba.
  • „Já jsem o této obměně tušil, během mého krátkého působení v čele ministerstva jsem neměl možnost se problematice SÚKLu věnovat podrobně. Pan ministr mi říkal, že jsou tam určité nesrovnalosti, o nichž si myslel, že je lepší řešit odvoláním ředitele,“ uvedl bývalý ministr zdravotnictví Martin Holcát.
Video Rozhovor s Lubomírem Chudobou a Martinem Holcátem
video

Rozhovor s Lubomírem Chudobou a Martinem Holcátem