Prachař: Nízké platy na ŘSD napomáhají klientelismu

Praha – Nový ministr dopravy Antonín Prachař (ANO) hodlá provést změny ve vedení Ředitelství silnic a dálnic i ve vedení útvaru interního auditu ŘSD. A to ještě před ukončením kontroly, kterou inicioval. „Týká se to s největší pravděpodobností vedení generálního ředitelství. Mohu zmínit úsek interního auditu. Vycházím ze zjištění probíhajících soudních sporů, které vede stát vůči Eurovii. Podstatná část žalobního návrhu byla promlčena, a to pro mě znamená jednoznačný signál: Útvar interního auditu nekonal, jak měl,“ řekl Prachař v Interview Daniely Drtinové.

Na ministerstvu dopravy začal pracovat auditorský tým, který bude analyzovat situaci na klíčovém Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „V týmu je 12 odborníků z oblasti stavebnictví a ekonomie. Musíme zjistit, v jakém stavu instituce vůbec je,“ řekl Prachař. Audit má podle ministra trvat zhruba dva měsíce. Ještě před jeho výsledky ale Prachař s největší pravděpodobností vymění vedení generálního ředitelství, například úsek interního auditu.

Prachař vychází ze soudních sporů, které vede stát vůči Eurovii. „Minulý týden rozhodl rozhodčí soud, že v žalobě za 121 milionů získal stát náhradu asi 12 milionů a úroky. Podstatná část žalobního návrhu byla promlčena, to znamená, že náhrada nebyla ze strany ŘSD uplatněna. To znamená, že útvar interního auditu nepracoval tak, jak měl. Pokud stát dokázal promlčet čtyřletou lhůtu proto, aby se oprávněně domáhal svých náhrad, tak útvar auditu pracuje špatně,“ vysvětlil Prachař.

Prachař: Kočica je ochotný rezignovat sám

Současný generální ředitel ŘSD Pavel Kočica je podle ministra dopravy Antonína Prachaře připraven odejít z funkce sám. „My jsme se bavili o tom, že ŘSD v této chvíli z hlediska přípravy staveb, projektové připravenosti, možnosti čerpání finančních prostředků - vyjma těch úseků, které se pouze rekonstruují - není na takové úrovni, jakou bychom si představovali. A pan ředitel Kočica mně oznámil, že tam byl krátkou chvíli a že v případě, že budeme chtít provést nějaké změny a přijdeme s jinou vizí, že je připravený i rezignovat,“ řekl Prachař.

Video Interview ČT24
video

Interview ČT24

Prachař: Nízké platy na ŘSD vytváří prostor pro klientelistické vazby 

Prachař trvá na tom, aby se Ředitelství silnic a dálnic změnilo z příspěvkové organizace na státní podnik. „Příspěvková organizace má jasně stanovené tarifní platy. Nemůže získávat peníze pro svou činnost vně, je odkázaná na příspěvky od státu. Když ji transformujeme na státní podnik, což je v tuto chvíli jediná možná varianta, umožníme nastavit jiný systém odměňování. Plat na ŘSD ve srovnání se SŽDC je výrazně, nepoměrně jiný,“ uvedl nový ministr, podle kterého údajné nízké platy napomáhají vytváření klientelistických vazeb.

„Jestliže je mzdová úroveň profesionálů na tak malé úrovni, dává to samozřejmě daleko větší prostor pro jakékoliv spekulace i možnost pro jakékoliv propojení,“ řekl Prachař. O korupci na ŘSD mluvit nechtěl, údajně nemá žádné důkazy.


Pošvářová by se měla vrátit, ředitelkou ale asi nebude 

Odvolaná ředitelka úseku kontroly kvality staveb Miloslava Pošvářová by se na Ředitelství silnic a dálnic měla vrátit, zřejmě to však nebude na pozici ředitelky. „Vidím v ní odborníka na mostní konstrukce a určité posudky. Měla by pokračovat v započatém díle. Má ještě devět soudních sporů ohledně vad na D47, kde je potřeba zachovat kontinuitu. Netvrdím, že bude na pozici ředitelky,“ dodal Prachař.

Miloslava Pošvářová
Zdroj: ČTK
Autor: Michal Kamaryt

Pošvářová tvrdila, že po ní stavební firmy dlouho „šly“ a snažily se jí zbavit. Ovšem generální ředitel a odbory ředitelství oponovali tím, že „je s ní špatná komunikace a že neumí jednat s lidmi.“ Odvolaná ředitelka nyní řekla, že by se do své funkce vrátila jen za podmínky, že Prachař odvolá generálního ředitele a další členy vedení ŘSD. „Nejsem příznivcem toho, že si bude někdo klást podmínky. Asi to bylo v afektu a tlaku, který na ni byl vyvíjen,“ komentoval Prachař. 

Spor Eurovie ohledně zvlněné D47 vedla v komisi za stát právě Miloslava Pošvářová. Po jejím odvolání komise pokračuje dál. „Komisi jmenoval pan generální ředitel Kočica, je to jeho zodpovědnost. Nemám obavu, že by bylo něco znehodnoceno,“ řekl Prachař, podle kterého žádná rizika z prodlení nehrozí.

Prachař: Cenu českých dálnic navyšují požadavky samospráv

Prioritou nového ministra je dokončit napojení českých dálnic do Rakouska a do Německa a dokončit přestavbu D1. Co chce udělat pro to, aby v Česku nestál kilometr dálnice o 95 milionů korun víc než v Německu, jak to nedávno zkalkuloval Nejvyšší kontrolní úřad? 

Proč jsou české dálnice tak drahé?

"Je potřeba se podívat, co všechno je v tom kilometru zahrnuto. Na úseku Říkovice-Zlín jsou na 25 kilometrech tři mimoúrovňové křižovatky. Když se podíváte do zahraničí, je připojení na dálnici v řádu desítek kilometrů. U nás je to v průměru každých 5 kilometrů. Je to věcí místních samospráv, které si kladou až nesmyslné podmínky. Chceme dělat méně mimoúrovňových křižovatek a za ušetřené peníze opravit stávající cesty nebo udělat obchvaty měst," uvedl nový ministr dopravy Antonín Prachař.


Prachař: Na vyřešení problému s registrem vozidel jsem měl 72 hodin 

Na konci roku vypsal Prachařův předchůdce Žák výběrové řízení na provoz registru vozidel, ale lhůtu pro uzavření protáhl až k 27. březnu. Přitom na konci března má skončit dosavadní nasmlouvaný systém. To znamená, že se řízení nestihne vyhodnotit. Situaci na registru vozidel chce nový ministr řešit prodloužením dohody se stávajícím provozovatelem a následným vypsáním nového výběrového řízení. 

„Pan ministr mi nechal 72 hodin na vyřešení. To by nedokázal nikdo. Registr se ale dotýká všech občanů republiky a zkolabovat nemůže. Pravděpodobně celá kauza skončí jednotným řízením bez přidělení… Na rovinu – máme možnost domluvit se se stávajícím poskytovatelem, prodloužit to na nezbytně nutnou dobu a mezitím vypsat řádné výběrové řízení a určit provozovatele dál,“ uzavřel Prachař.