Protonové centrum a VZP se nedohodly. Arbitráž rozhodne o 15 miliardách

Praha – Jednání mezi Protonovým centrem a šéfem Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňkem Kabátkem, které mohlo zastavit zhruba patnáctimiliardovou arbitráž, ztroskotala. Centrum pro specifickou léčbu rakoviny žaluje VZP, která odmítá plnit 7 let starou smlouvu, po dobu 15 let posílat do centra 1 600 pacientů ročně a platit za ně každý rok miliardu. Pojišťovna platnost dokumentu odmítá. Mediátorem sporu se chce stát sněmovní zdravotní výbor, který má k dispozici analýzu brněnské Masarykovy univerzity. Ta přichází s důkazy o klinické účinnosti protonové léčby jen u vzácných diagnóz, které se vyskytnou zhruba u 26 pacientů v ČR ročně.

Výsledek arbitráže by mohl být znám do konce března. Podle mluvčího centra Vladimíra Šulce už s Kabátkem nelze dospět k dohodě. Jeho protějšek z pojišťovny Oldřich Tichý konstatoval, že pojišťovna přišla s nabídkou, kterou Protonové centrum nepřijalo. Ačkoli by léčebná instituce snížila smluvní dobu z 15 na 5 let, VZP je ochotna zaplatit maximálně 150 pacientů za rok, a těch centrum požaduje až desetinásobek. Výsledek arbitráže by mohl být znám do konce března.

Výsledky studie mluví o desítkách lidí ročně, kterým by proton prospěl

I ministr zdravotnictví Stanislav Němeček přikládá váhu brněnské studii, která vhodnost léčby přisuzuje necelým třem desítkám lidí ročně. Ani odborníci se ale neshodnou. „Toto číslo je podhodnocené, existuje daleko víc pacientů, hlavně u dětí,“ soudí třeba děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Josef Rosina. Protonové centrum v minulém roce ošetřilo asi 60 českých pacientů, někteří si péči hradili sami a některým udělily pojišťovny výjimku.

V minulém roce podstoupilo léčbu v pražském protonovém centru 150 pacientů, přiblížil vedoucí lékař Jiří Kubeš. Podle jeho odhadu se pro ozáření protonem hodí tři až čtyři procenta pacientů. Vyhodnocení nemůže podle brněnské analýzy ale vycházet jen z dílčí krátkodobé zkušenosti získané na omezeném vzorku pacientů, byť byla sebelepší.

Pojišťovny požadují zohlednění svých rozpočtů

Ze sedmi pojišťoven má smlouvu s pražským centrem jen Vojenská zdravotní pojišťovna. VZP ani zaměstnanecké pojišťovny se ale nestaví proti léčbě protonem. Pouze chtějí, aby ji dostali ti pacienti, jimž může prospět, a to na základě jasných dat. Dohoda má vycházet podle nich z ohledu na omezené rozpočty pojišťoven.