Dienstbierovy vize: Dítě ve školce od dvou let i boj s chudobou

Praha  Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier bude mít ve svém úřadu šest priorit. Mimo jiné chce prosazovat právo člověka na sociální bydlení nebo posílit kompetence veřejného ochránce práv. Nově by také podle ministra měly mít právo chodit do školky děti už od dvou let. Soustředit se chce i na boj s chudobou a změnu pravidel exekucí. Dienstbier bude taky chtít, aby součástí nového občanského zákoníku bylo registrované partnerství. A podporuje i adopce. V případě, že by měl jeden z partnerů vlastní dítě, mohl by si ho osvojit i ten druhý.

Dienstbier představil šest prioritních oblastí, kterými se jeho úřad bude zabývat. „Svoboda a rovnost každého člověka je základním předpokladem pro zajištění důstojného života. Každý by měl mít šanci na své osobní štěstí,“ uvedl ministr. Podle něj se vláda ve svém programu zavázala k tomu, že pro to vytvoří předpoklady.

Mezi diskutabilní priority patří návrh, podle nějž by jisté místo v předškolních zařízeních měly mít děti od dvou let. „Taková úprava v některých zemích platí. Je to velmi důležité z pohledu politiky rovných příležitostí, aby oba rodiče mohli pokračovat v profesní kariéře a nemuseli ji obětovat tomu, že rodina chce mít děti,“ uvedl Dienstbier. Především velká česká města však v poslední době zápasí s nedostatkem míst pro předškolní děti, a není proto jisté, jak by chtěl ministr tento návrh prosadit – více o místech ve školkách. Místo ve školce mnohdy nesežou rodiče ani pro tříleté dítě.

Šest priorit ministra pro lidská práva:

  • právo na sociální bydlení
  • právo každého dítěte na rovný přístup ke vzdělání
  • boj s chudobou s akcentem na řešení předlužení a exekuce
  • posílení kompetencí ombudsmana
  • řešení vzájemného soužití a větší pocit bezpečí uvnitř i vně sociálně vyloučených lokalit
  • nárok na vzdělávání předškolních dětí od dvou let

Brzy by měla být na stole novela, podle které by posílily pravomoci ombudsmanky. I ona by se mohla na Ústavní soud obracet s návrhem na zrušení sporných zákonů či jejich částí.

Dienstbier chce klást důraz i na koncept sociálního bydlení, který Česku chybí. Zákon o něm by měl podle navrhovaného legislativního plánu vlády platit od konce roku 2016. Dienstbier na něm má spolupracovat s ministryněmi práce a pro místní rozvoj. Obrysy normy mají být hotovy příští rok do pololetí. Ještě letos do konce června se ministryně práce chystá předložit novelu, která upraví doplatky na bydlení a pravidla pro jejich přidělení v ubytovnách. Podle Dienstbiera by se tak měl například platit na jednu místnost jen jeden doplatek. Aktivity ministra podporuje i ombudsmanka Anna Šabatová, která se zasazuje právě za zákon o sociálním bydlení a ráda by viděla i místo ombusmana v české ústavě - více čtěte zde.

Bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková si ale není jistá, zda se ministrovi podaří tento ambiciózní plán prosadit. „Jiří Dienstbier je politik zásadně levicový. Vidíme, že došlo k posunu od řešení a ochrany politických práv k ochraně sociálních práv. Česko má nejnižší míru chudoby v evropské osmadvacítce. Koalice není sourodá, doposud nevíme, jestli hnutí ANO je nalevo, či napravo od politického středu,“ podotkla. Upozornila také, že většina zákonů, které chce prosadit, ani nepatří do jeho kompetencí.

Dienstbierovu sekci legislativy vede náměstkyně Kateřina Valachová, která dřív působila v úřadě ombudsmana či vedla senátní legislativce. Sekci lidských práv, pod niž spadá i agentura pro sociální začleňování, řídí právnička Martina Štěpánková. Ta dřív v Úřadu vlády pracovala, v posledních letech byla v poradně pro občanství a lidská práva.

Dienstbier: Registrované partnerství má být v občanském zákoníku

Registrované partnerství by mělo být podle Dienstbiera zahrnuto do nového občanského zákoníku. I když kodex upravuje rodinné právo, soužití osob stejného pohlaví v něm chybí. Ministr dodal, že původně v zákoníku bylo. Z obavy, že by norma nemusela projít, ho ale tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil vypustil. 

Ministr podporuje i uzákonění možnosti, aby registrovaní partneři či partnerky mohli adoptovat dítě svého protějšku. Samostatný zákon kvůli tomu ale nechystá. Oficiálně děti, které vyrůstají se dvěma matkami či se dvěma otci, mohou mít jen jednoho rodiče. „Nejde o to přivádět děti do homosexuálních rodin, ale řešit existující situaci,“ zdůraznil Dienstbier.

V domácnostech dvojic gayů a lesbických žen v Česku vyrůstalo podle výsledků sčítání lidu přes devět stovek dětí. V rodinách registrovaných partnerů jich bylo téměř pět desítek, ostatní žily u „nesezdaných“ párů. O změně zákona mluvil Dienstbier ještě před svým usednutím do ministerského křesla. Návrh legislativního plánu vlády nakonec ale s novelou nepočítá. Vládu tvoří kromě ČSSD a ANO také konzervativní lidovci. Pokud by se proti úpravě stavěli, byl by to podle ministra problém. „Je to otázka rovného přístupu ke všem v České republice. Bude o tom potřeba debatovat. Pokud se na stůl položí konkrétní příběhy, které jsou svázány se situací, argumenty jsou přesvědčivé,“ míní ministr. V krajním případě by podle něj dítě z „duhové rodiny“, kterému zemře vlastní rodič, mohlo skončit v dětském domově. K druhé matce či otci nemá totiž žádný právní vztah, i když ho vychovávají.