U bezpečnostních složek přibylo hospodářské a násilné kriminality

Praha – V roce 2013 evidovala Generální inspekce bezpečnostních sborů u příslušníků bezpečnostních sborů, a to především policistů, 407 trestných činů. Z 390 prověřovaných případů vyústilo v návrh či přímo trestní stíhání 269, což je oproti roku 2012 o 86 méně. V inspekcí prověřovaných případech převažovala hospodářská a násilná kriminalita.

„Zatímco v roce 2012 dominovalo zneužití pravomoci úřední osoby, v roce 2013 to byla hospodářská a násilná kriminalita. Nejde o nic překvapivého. Jestliže máme větší počet deliktů spáchaných mimo službu, nejedná se o zneužití pravomoci, ale o tyto dva nejběžnější druhy kriminality,“ uvedl k údajům ředitel GIBS Ivan Bílek.

Znepokojení vyjádřil nad nárůstem úvěrových podvodů a podvodů obecně, na druhé straně ocenil pokles případů ohrožení pod vlivem návykových látek. Podle Bílka loni kriminality v bezpečnostních sborech ubylo téměř ve všech krajích. Výjimkou je Praha, kde za minulý rok narostl počet trestně stíhaných příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů ze 70 na 94, a Plzeňský kraj.

Trestní stíhání se v roce 2013 týkalo:

  • 164 příslušníků a zaměstnanců policie
  • 51 příslušníků a členů vězeňské služby
  • 13 příslušníků a zaměstnanců celní správy
  • jednoho příslušníka GIBS
  • 48 civilních osob

Inspekce vznikla 1. ledna 2012. Jejím stěžejním úkolem je vyhledávání a rozkrývání trestné činnosti, které se v souvislosti s výkonem služby dopustil policista, celník, příslušník Vězeňské služby, příslušník samotné inspekce, anebo civilní zaměstnanci těchto útvarů.

Video Bilanční brífink GIBS k výsledkům práce v letech 2012 a 2013
video

Bilanční brífink GIBS k výsledkům práce v letech 2012 a 2013

V prvním roce fungování měla inspekce podle výroční zprávy rozpočet s výdaji téměř 322 milionů korun. Loni podle Bílka klesl na 277 milionů korun, což způsobil zejména pokles investičních výdajů. V současnosti má GIBS 236 příslušníků a 46 občanských zaměstnanců.