Třicítka Sobotkových poradců: Právník Kudrna, ekonom Mertlík nebo vědkyně Syková

Praha – Šéf poradců Bohuslava Sobotky Vladimír Špidla představil tým 33 odborníků, kteří budou předsedovi vlády radit. Je mezi nimi právník Jan Kudrna, ekonom a někdejší ministr financí Pavel Mertlík, prorektor Univerzity Karlovy Stanislav Štech, akademik Jiří Witzany, vědkyně Eva Syková nebo onkolog a někdejší stínový ministr zdravotnictví Jan Žaloudík. Podle Špidly bude řada z nich pracovat zadarmo nebo na částečný úvazek. Rozpočet na celý tým je 480 tisíc korun měsíčně.

„Snažili jsme se vytvořit strukturu tak, aby zvládla svůj úkol. A získat lidi, o jejichž kompetenci jsme naprosto přesvědčeni,“ uvedl Špidla. Jeho zástupkyní bude členka Oranžového klubu sociální demokracie Anna Kárníková. Expertem na politické otázky se stane Oto Novotný, poradcem pro životní prostředí pak Petr Petržílek.  

„Je logické, že jsme čerpali z odborné komise ČSSD, což je struktura, kterou ČSSD nedokáže dostatečně efektivně využívat,“ dodal Špidla. Další premiérovy poradce získal z Masarykovy demokratické akademie, což je myšlenkový trust sociální demokracie. Špidla zdůraznil, že sbor poradců není stínovou vládou ani týmem lobbistů. Premiérovi už teď připravují posudky k jednotlivým materiálům, které jsou na vládě předkládány.

Premiér Sobotka k tomu z Berlína vzkázal, že potřebuje dostatečně široký poradní sbor, protože musí zaujímat stanoviska ke všem materiálům ministerstev. „A mohu vás ujistit, po té zkušenosti za skoro dva měsíce fungování vlády, že těch materiálů, které resorty předkládají, je obrovské množství a já vůbec nemám čas se jimi dopodrobna všemi zabývat.“ 

Odborník na ústavní právo Kudrna se chce zaměřit na změny pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, evropskou integraci a její promítnutí do ústavy nebo otázky referenda. Emeritní rektor ČVUT Witzany chce v oblasti vědy zlepšit čerpání ze strukturálních fondů Evropské unie a zapojit česká pracoviště do mezinárodní výzkumné struktury.

Bývalý ministr financí Mertlík bude externím poradcem, jehož úkolem je stanovit priority, které by vláda měla plnit. Jako jeden z cílů vidí podporu zaměstnanosti, další metou má být příprava vstupu České republiky do eurozóny. „Máme před sebou perspektivu hospodářského růstu, eurozóna se stabilizovala, je dobrá doba a je třeba ji využít,“ uvedl Mertlík.

Reakce předsedy ODS Petra Fialy na sociální síti: „Zdálo by se, že pan premiér už více doleva nemůže. Poradci z řad nové levice nám ale naznačují, že je čeho se obávat.“


V týmu poradců je také expert na železniční dopravu Petr Šlegr, vysokoškolský pedagog Martin Potůček, ředitel Ústavu molekulární genetiky AV Václav Hořejší, socioložka Radka Dudová, vedoucí právní poradny Transparency International Radka Pavlišová či bývalí velvyslanci Jaromír Novotný a Bedřich Kopecký.