VZP rozváže smlouvy s nepoctivými zubaři

Praha - VZP ukončila vyšetřování téměř stovky zubařů, které podezřívala z fiktivního účtování zubních plomb. Podle kontroly podváděla třetina z nich. Měli způsobit škodu za více než 2 miliony korun. Výsledek? Tři čeká konec smluvního vztahu, šest je na „blacklistu“ a zbylých 21 čekají namátkové kontroly.

„Ve zhruba 30 zkontrolovaných ordinacích (z devadesáti) jsme zjistili nedostatky, na jejichž základě jsme odmítli uhradit zhruba 2,3 miliony korun. Analýza byla dělána na údajích za 4 až 5 let zpátky. Je potřeba mít velké množství údajů, aby z toho šel udělat relevantní výstup,“ potvrdil mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Verdikt VZP

  • Tři lékaře pravděpodobně čeká konec smluvního vztahu
  • Na šest lékařů se objeví na „blacklistu“ – tato zařízení jsou hodna zvláštní pozornosti a budou kontrolována
  • Zbylých 21 ordinací bude namátkově kontrolováno

Podle průměrných čísel jednomu pacientovi zubní lékaři udělají nanejvýš jednu zubní výplň  ročně. VZP zkontrolovala výkazy šesti tisíc zubařů. Podezřelé jsou všechny případy, kde dostal pacient více než 4 plomby.


„Buď dělají ty plomby výrazně méně kvalitní než jejich kolegové, a musí potom ty plomby častěji opakovat, nebo vykazují práci, kterou neodvedli,“ uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý. Vesměs jde o malé ordinace, kde pracuje jen jeden lékař.

Lidé si mohou vyžádat přehled uhrazené péče

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) začala v těchto dnech vydávat klientům přehledy za loňský rok. Největší zaměstnanecká Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV) je poskytuje průběžně těm, kdo si zřídili tzv. Kartu života, ostatním na požádání.

Z přehledu se lidé dozvědí, kolik stála loni péče, již čerpali. Mohou také pojišťovnu upozornit na případné nesrovnalosti.

Povinnost pro pojišťovnu poskytnout přehled péče vyplývá ze zákona. Musí pojištěnci jednou ročně dát údaje o službách, které za něj uhradila za posledních 12 měsíců, včetně zaplacených regulačních poplatků a doplatků za léky částečně hrazené z pojištění. Služba je bezplatná.