Unikátní operace v tandemu. Srdce spravili při plném vědomí pacienta

Praha - Čeští kardiologové se mohou pochlubit novým světovým unikátem. Lékaři z pražské Nemocnice Na Homolce společně s litevskými kolegy zavádějí novou metodu léčby pacientů s těžce nemocným srdcem. Namísto složité chirurgické operace provádějí zákrok s minimálním zásahem do těla. Pacientům po infarktu s poškozenou srdeční komorou tak pomáhají předejít srdečnímu selhání a zlepšit jejich prognózu až o deset let.

Infarkt postihne ročně téměř devadesát tisíc Čechů. Těmto lidem dosud pomáhaly léky nebo náročná operace. Kardiologové z ČR nyní ve světové premiéře opravili srdce novou metodou bez nutnosti otevřít hrudník. Zákrok spočívá v paralelní souhře dvou chirurgů – jeden pracuje s tenkou trubicí napojenou na elektrodu, tzv. katetrem, druhý má k dispozici speciální jehlu.

Kardiolog a kardiochirurg musí ve vzájemné souhře vytvořit v srdeční komoře smyčku a stáhnout komoru tak, aby vylepšili práci a výkon svalu. „Nejkomplikovanější pro nás je abychom se potkali v té pravé komoře a spojili se dohromady,“ popisuje primář kardiologického oddělení Homolky Ivo Skalský.

Premiérovou operaci absolvoval na Homolce pan Jiří Vaněk. Vedle okamžitého zlepšení kondice by mu už nemělo hrozit vleklé srdeční selhání. Nová metoda je pro pacienty bezpečnější, ovšem vhodná jen pro úzkou skupinu z nich. Každopádně v případě infarktu u kohokoliv platí, že pokud se lidé dostanou do nemocnice co nejdříve, umějí jim lékaři pomoct jednoduše, rychle a mnohdy úplně bez následků.