Podívejte se: Policejní „uctivost“ objektivem řidičů

Praha – Stížností řidičů na možnou šikanu ze strany policistů přibývá, přitom Obvodní soud pro Prahu 7 v roce 2013 konstatoval, že policista musí své jednání usměrnit. Když chce třeba prohledat auto, musí prohlídku jasně zdůvodnit. V opačném případě porušuje zákon. Česká televize zmapovala dva případy řidičů, kteří si stěžují na šikanu policistů. Policejní prezidium odmítlo chování příslušníků na videozáznamech komentovat. O systémovou chybu se nejedná, tvrdí. Záznamy dvou řidičů vyhodnocují místní odbory vnitřní kontroly.

  • Jiří Priečko z Přerova jel 27. ledna po hlavní třídě města. Všiml si při jízdě policejní hlídky stojící v opačném jízdním směru a rozhodl se upozornit osádku vozu, že je jejich auto ve tmě špatně vidět. Následovala série důkladných kontrol, nevybíravé jednání a dvoutisícová pokuta za přestupek, kterého se řidič prokazatelně nedopustil. Zástupce Jiřího Priečka Stanislav Šíp mluví o nepřiměřeném zákroku ze strany policistů. „Nelze připustit, když řidič jedná způsobem, který se policistům nelíbí, že příslušníci policie budou jednat hrubě,“ shrnuje Stanislav Šíp.

Zákon o policii stanovuje: „Policista a zaměstnanec policie jsou při plnění úkolů policie povinni dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní.“


  • Stanislav Šíp si stěžuje, že ho se zjevně vymyšlenými důvody zastavují policejní hlídky. V minulosti mu soud dal za pravdu, že byl při dopravní kontrole šikanován. Často totiž upozorňuje na chyby policistů. Přímo od jedné z hlídek se při kontrole dozvěděl, že se o něj policisté zajímají. „Jo, máme potvrzeno od operačního, jste vedený. Tak si uložte tento záznam,“ říká policista na nahrávce Stanislava Šípa. „Je to šikana, která hraničí se snahou někoho zastrašit, dokázat mu, že 'my jsme lepší, my jsme policisté, my můžeme všechno,'“ glosuje policejní jednání právník Tomáš Mácha.