Zapisovatelé: Jsme uši neslyšících studentů

Brno - Psaní všemi deseti, postřeh a cit pro intonaci nebo melodii hlasu, to jsou jen některé předpoklady profesionálních zapisovatelů, kteří na vysokoškolských přednáškách pomáhají sluchově postiženým. Neslyšící nebo nedoslýchaví studenti se tak navzdory svému handicapu nemusí vzdávat vysokoškolského vzdělání.

„To, že můžu být na přednáškách a pomocí psaného textu sledovat přednášejícího, je pro mě výhodnější, než kdybych seděl doma a studoval jen ze skript. Studenti navíc mohou pokládat při přednášce otázky, a když jsem u toho, tak tomu lépe porozumím,“ popsal hlavní výhody přepisovatelské služby nedoslýchavý student informatiky Martin Pavlík, který navštěvuje brněnskou Masarykovu univerzitu.

Spolu s ním dnes do lavic usedl také jeho pomocník z centra Teiresiás, jež se věnuje studentům se specifickými nároky, Zdeněk Cincibus. „Pro neslyšící je velmi náročné vnímat přednášku, takže je potřeba jim to zprostředkovat alespoň textem,“ popsal svůj hlavní úkol zapisovatel Cincibus. Nestačí přitom jen rychlé psaní všemi deseti: „Je potřeba v textu zachytit i nonverbální prostředky a zdůraznit vlivy, jako je intonace nebo melodie řeči. To musí přepisovatel zohlednit,“ připomenul Cincibus a dodal: „Pracujeme na celé univerzitě, takže se setkávám s celou škálou přednášek ze všech možných oborů. Takhle si sám můžu rozšiřovat všeobecný rozhled.“

Video O specifické práci zapisovatele hovoří Zdeněk Cincibus
video

O specifické práci zapisovatele hovoří Zdeněk Cincibus

Každý semestr eviduje Masarykova univerzita asi pět desítek studentů se sluchovým postižením. „Program Polygraf umožňuje přepis mluvené řeči, který může zároveň sledovat více studentů. Dnes už má ale i další funkce: například zrakově postižení mohou zblízka sledovat prezentace přednášejících,“ vysvětlil ředitel centra Teiresiás Petr Peňáz.

Neslyšícím pomáhá asi deset zapisovatelů, kteří s univerzitou spolupracují formou brigády. Další dva pracovníci mají plný úvazek. „Ve spolupráci s Českou unií neslyšících jsme uspořádali kurz, ale přepisovatelů je stále nedostatek. Lidé si ještě nezvykli, že je to profese, a nikoliv jen výpomoc spolužákovi,“ posteskl si Peňáz.

„Máme 15letou tradici a chceme v tom pokračovat i nadále. Těšíme se velkému zájmu ze strany studentů se specifickými nároky při studiu,“ pochválila práci centra Teiresiás mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová. „Je to určitá odměna, když vidíme, že neslyšící studenti, kterým jsme pomáhali, dostudují a máme na tom svůj díl zásluh,“ netajil se příjemným pocitem zapisovatel Cincibus.

Univerzita proto plánuje podat žádost o akreditaci nového oboru přepisovatele, do kterého by se studenti mohli případně hlásit od příštího roku. Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, zřídila Masarykova univerzita v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým, slabozrakým, neslyšícím či nedoslýchavým, studentům s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým. Název Teiresiás odkazuje na bájného řeckého věštce, který byl nevidomý.