Grantová agentura přihrává miliony kamarádům, volají akademici

Praha – Akademická obec upozorňuje na neprůhledné rozdělování milionů v Grantové agentuře. Zdá se, že když jde o miliony, vládne i ve světě vzdělanců metoda ostrých loktů a surových kopanců. V čele těchto poměrů stojí předseda grantové agentury Petr Matějů, kterého už vyzvaly k odstoupení snad všechny akademické instituce v zemi. On však odejít nehodlá. Tématem se zabývala Markéta Dobiášová z Reportérů ČT.

Grantová agentura v čele s Petrem Matějů změnila ze své mocenské pozice výsledky soutěže, která měla rozdělit až stamilionové granty. Zasáhla tak do hodnocení odborné komise, složené z desítek tuzemských a zahraničních posuzovatelů.


Odborná komise vybrala dva projekty, které měly být grantovou agenturou financovány po dobu pěti let. Na prvním místě se umístil výzkumný historicko-uměnovědný projekt Masarykovy univerzity v Brně za 42 miliony. Jako druhý zvítězil projekt Univerzity Palackého v Olomouci asi za 60 milionů. V seznamu grantů, které ale následně předsednictvo grantové agentury zveřejnilo na webu, se ani jeden z těchto projektů neobjevil. Jako financovaný byl uveden třetí a čtvrtý projekt.

Marie Šedivá-Koldinská a Vojtěch Kolman se v soutěži podíleli na hodnocení výzkumných projektů, které se o mnohamilionový grant ucházely. „Výsledkem hodnocení bylo pořadí projektů od nejlepšího po ty výrazně slabší. Za tím pořadím jsme si stáli,“ uvedla Koldinská. „Uplynul jakýsi čas, kdy byly vyhlášeny výsledky, a my jsme zjistili, že ty, co byly navrženy k podpoře, podpořeny nebyly a dostaly to jiné projekty,“ dodal Kolman.

Stručně řečeno, 30 českých i zahraničních odborníků posuzovalo půl roku něco, co během několika dnů změnili funkcionáři z grantové agentury. Ti přitom mají s danými obory – historicko-uměnovědným a filozoficko-historickým – pramálo společného. V čele grantové agentury totiž sedí sociolog, matematik, psychiatr, chemik a rybář.

Video Vědecká řež o milióny
video

Vědecká řež o milióny

Předsednictvo původně hodnotitelům nepodalo jakoukoliv informaci, proč ke škrtnutí prvních dvou projektů došlo. Teprve na naléhání členů odborné komise na svých stránkách začalo vysvětlovat, proč dva vítězné projekty vyřadilo. „Usoudili jsme, že ty výstupy, které nabízejí projekty na třetím a čtvrtém místě, jsou hodnotnější než ty výstupy, které nabízejí projekty umístěné oborovou radou na prvním a druhém místě,“ uvedl Bohuslav Gaš, člen předsednictva grantové agentury ČR. 

Vedoucí odborné komise rezignovali

Kolman i Šedivá-Koldinská rezignovali na svoje pozice v grantové agentuře, odešli z funkcí předsedů hodnotících týmů a následně i z grantové agentury jako takové. Tímto způsobem dali najevo svůj nesouhlas. „Fakticky to znamená, že se tam člověk několik měsíců velmi pracně zaobírá náročným hodnocením odborných projektů a potom je jedním škrtem pera jeho práce shozená ze stolu a je mu dáno najevo, že odborná kvalita projektů nikoho nezajímá, že zřejmě rozhodují úplně jiná kritéria než kritéria odborná,“ dodala Koldinská.

K rezignaci Koldinské a Kolmana se připojili další tři hodnotitelé grantové agentury, mezi nimi i Miroslav Petříček z filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 

Miroslav Petříček, filozofická fakulta UK:

Miroslav Petříček„Tady se prostě děje něco, s čím se nemůžu ztotožnit. Já svoji osobou odpovídám za to, že tam ta kvalita je. Když někdo z vyšší moci rozhodne, že to pořadí má být jiné, že něco má být vyloučeného, tak mně je srdečně jedno, jaké má důvody, ale nemá to dělat, protože ta instituce tímhle jednáním ztrácí jakoukoliv důvěru.“


Jednání předsednictva grantové agentury pobouřilo akademickou obec. „Já jsem pro to, aby bylo odvoláno celé předsednictvo grantové agentury. Současná situace se dá řešit jedině rezignací celého předsednictva, trochu se divím, že to už neučinilo; nebo jeho odvoláním,“ uvedl Jiří Drahoš, předseda Akademie věd. 

Sám předseda Petr Matějů zůstává klidný. Důvodem stížností je podle něj závist.

Petr Matějů, předseda GAČR:

Petr Matějů„Já to nedokážu vysvětlit jinak, než že ti, kteří tady poslední dobou neuspěli, hledají způsob, jak změnit vedení grantové agentury v blahém domnění, že pak třeba uspějí.“


Hodnotitelé: Matějů přihrál grant svému spolupracovníkovi

Podle posuzovatelů grantů jsou důvody předsednictva zástupné a Petr Matějů je ve skutečnosti ve střetu zájmu. Šťastným výhercem grantu za 90 milionů se totiž po zásahu grantové agentury stal sociologický projekt, na kterém se podílí spolupracovník Petra Matějů Michael Smith. Šéf grantové agentury s ním zároveň spolupracuje na jiných dvou projektech, také financovaných grantovou agenturou.

Sociologický projekt za 90 milionů, jehož je Smith spoluautorem, byl původně na desátém místě. Pak z rozhodnutí odborné komise poskočil na čtvrté místo. Po vyškrtnutí dvou vítězných projektů se ocitl na druhém, tedy financovatelném místě. Petr Matějů ale jakékoli ovlivňování odmítá.

Kontrolní rada GAČR: Nikdo nepochybil

K prošetřování možného střetu zájmů a rozhodnutí předsednictva se uchýlila kontrolní rada grantové agentury. Její rozhodnutí bylo kompromisní: Financovat všechny čtyři projekty. Rada zároveň konstatovala, že předsednictvo grantové agentury nepochybilo a nikdo ve střetu zájmu nebyl. Kontrolní rada rozhodovala na základě nezávislého posudku. Klíčový posudek si ovšem nechalo vypracovat předsednictvo grantové agentury, který pak předalo kontrolní radě. A ta mohla rozhodnout, že předsednictvo nepochybilo.

Michala Vojtková, místopředsedkyně Fóra Věda žije:

„Evidentně se nikomu nechtělo odkrývat karty, tak ty peníze prostě dali všem. Chtěli asi všechny umlčet, aby si už nikdo nestěžoval. Nevím, proč se komise takhle rozhodla. Osobně prostě v tom neshledávám nic transparentního a neshledávám v tom rozhodnutí nic, co by mě osobně přesvědčilo že GAČR, respektive předsednictvo, neudělalo chybu. Z mého pohledu udělali chybu a velkou a měli by za to zaplatit.“


Kdo „nezávislý“ posudek, který obhajuje rozhodnutí předsednictva, vypracoval, je podle Matějů tajné. Každopádně jeden anonym má nakonec při rozhodování o desítkách milionů větší váhu než třicet renomovaných odborníků.

Matějů neustoupí: Akademická obec je frustrovaná

V souvislosti s celým případem neprůhledného rozdělování grantů bylo předsednictvo grantové agentury vyzváno k odchodu. Vyzvalo je předsednictvo České konference rektorů, Asociace děkanů filozofických fakult, Akademický senát Univerzity Karlovy, Akademický senát Masarykovy univerzity, Rada vysokých škol a Akademický sněm Akademie věd. Petici za odvolání předsednictva grantové agentury zároveň podepsaly stovky vědců. Předsednictvo grantové agentury ani Petr Matějů se ale funkce vzdát nechtějí.

Mátějů má pro stanovisko akademické obce pochopení. „Celá akademická je frustrovaná, že má málo peněz, myslí si, že by to rozdělovali asi lépe, ale nejde to lépe. Myslíme, že tento systém je nejlepší, jaký může být,“ uzavřel.