Na školách začíná testování, tentokrát ho pořádá inspekce

Praha – Testování žáků z předposledních ročníků prvního i druhého stupně základních škol a z víceletých gymnázií zahájila Česká školní inspekce. Navázala na ministerské testy, kterými procházely děti z 5. a 9. tříd v minulých letech. Oproti nim se nyní inspekce zaměřila na žáky o rok mladší, elektronické testy se budou týkat jejich jazykové a přírodovědné gramotnosti. Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala takové rozložení testů shrne všechny potřebné znalosti, které by děti měly mít.

Video Testování ZŠ začíná, tentokrát ho pořádá inspekce
video

Testování ZŠ začíná, tentokrát ho pořádá inspekce

Testování žáků vybraných základních škol a nižších víceletých gymnázií potrvá až do června, postupně jím projde na 22 tisíc žáků. U žáků čtvrtých tříd se bude ověřovat rozsah znalostí z vlastivědy a přírodovědy, děti z osmých tříd inspekce otestuje z jazykové a přírodovědné gramotnosti. „Přírodovědné gramotnosti bude nosným tématem příběh horolezecké výpravy, na kterou budou navázány otázky ze zeměpisu, biologie, chemie, fyziky,“ popsal ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Testy z cizích jazyků by potom měly otestovat porozumění čtenému textu, poslech a test gramatiky a slovní zásoby.

Podle inspekce by výsledky testů měly posloužit především jako zpětná vazby pro školy. Ty se sice testování svých žáků nebrání, ale nelíbí se jim, že nezahrnuje všechny předměty. „Pokud by to mělo být plně objektivní, tak by ten test měl probíhat ve všech předmětech humanitních i přírodovědných. Toto jsme konzultovali na pedagogické radě a je to názor i mých kolegů pedagogů,“ zdůraznil ředitel pražské ZŠ Emy Destinové Ota Bažant. Podle inspektora Zatloukala ale testy ve skutečnosti požadují více znalostí, než by se mohlo z jejich označení znát. Domněle chybějící matematické znalosti totiž musí žáci projevit například v úlohách z fyziky či chemie.

Co děti znají a co jim chybí, se samy dozvědí ihned po skončení testu. „Školám pošleme souhrnnou analytickou zprávu 8. června,“ uvedl Tomáš Zatloukal. Dodal, že od 16. června budou testy veřejně k dispozici a budou je moci využít i školy, které se do testování nedostaly.

Prověrky navazují na zkušební plošné testování žáků 5. a 9. tříd, které v minulých dvou letech pořádalo ministerstvo školství. Rozsáhlé testy však kritizovali rodiče, kteří se obávali přizpůsobování výuky požadavkům testů. Ministerstvo potom od plošných testů upustilo.