Docentem na Slovensku? Tituly by mohly ztratit platnost

Praha - Kvůli nové smlouvě o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v Česku a na Slovensku hrozí, že by v Česku přestaly platit docentské a profesorské tituly získané na slovenských školách. Předseda legislativní komise Rady vysokých škol Marek Hodulík upozornil, že by lidé s těmito tituly už nemohli být garanty oboru pro získání akreditace, což by v některých případech mohlo vést až k zániku oboru. Rada proto na čtvrtečním sněmu nedoporučila ratifikaci této mezinárodní smlouvy.

Ministerstvo školství právní výklad rady odmítá, podle něj platnost těchto titulů nebude dotčena, protože je nový dokument vůbec neřeší. Zaměřuje se totiž jen na akademické, nikoliv profesní uznávání dokladů o vzdělání. Tituly docenta a profesora přitom spadají do druhé skupiny.

Problém podle Hodulíka spočívá v tom, že z nové smlouvy vypadlo ustanovení, ve kterém jsou explicitně vyjmenovány ekvivalenty českých a slovenských titulů. Docenti a profesoři, kteří prošli habilitačním a profesorským řízením na slovenských univerzitách, by tak neměli oporu pro platnost svého titulu. Neexistuje procedura, díky níž by mohli získat písemný doklad o rovnocennosti titulu.

Podle standardů akreditační komise, jež ministerstvu školství doporučuje akreditace pro tuzemské veřejné i soukromé univerzity, přitom musí být garantem studijního programu docent nebo profesor, který je akademickým pracovníkem příslušné vysoké školy. Pokud by garant kvůli nové smlouvě o titul z pohledu českého práva přišel, musel by to nahlásit akreditační komisi, která by zahájila nové akreditační řízení.

V některých oborech jsou docenti habilitovaní jen na Slovensku

To může přinést zásadní komplikace, protože se na českých vysokých školách vyučují i obory, které v minulosti existovaly jen na Slovensku a u nichž tituly docenta a profesora na českých univerzitách vůbec získat nešlo. „Jedná se například o ošetřovatelství jako obor, u nás byla pouze specializace. Obě profesorky, které u nás v tomhle oboru působí, získaly tituly na Slovensku. Žádná profesorka, která by získala titul v Česku, přitom není,“ upozornil Hodulík.

Rektor Tomáš Zima během uvedení do čela Univerzity Karlovy
Zdroj: ČTK
Autor: Michal Krumphanzl

Radu vysokých škol na problémy, které může nová smlouva způsobit, upozornily i některé vysoké školy. Podle Hodulíka to byly například Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nebo Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně.

V diskusích o této smlouvě se Hodulík setkal s názory, že by se problém s uznáváním docentských a profesorských titulů získaných na Slovensku mohl vyřešit výkladem. To však nepovažuje za vhodné. „To by stálo na vodě. Čisté řešení by bylo, aby vláda tuhle smlouvu stáhla a vyjednala se se Slovenskem nová smlouva, která by obsahovala přechodné ustanovení, že by tituly získané do 1. 1. 2015 byly rovnocenné,“ uvedl.

Smlouvu za českou stranu podepsal loni v listopadu tehdejší premiér Jiří Rusnok. Akademici však o její existenci dlouho nevěděli, podle Hodulíka se to dozvěděli až ve chvíli, kdy se dostala na program jednání školského výboru Poslanecké sněmovny, který by ji měl projednávat 29. května.