Nový soudní řád si exekuce vymůže, slibují experti

Brno – Aby rozsudek nebyl jen cár papíru. Takovým heslem se řídí experti, kteří začali pracovat na novém Občanském soudním řádu. Jednotný předpis by měl být srozumitelným manuálem, který lidi provede soudním řízením v občanskoprávních sporech. A norma by měla zjednodušit i vymahatelnost práva – například tím, že soudem nařízené placení dluhů a kompenzací bude lépe vymahatelné.

„Dnes se v procesním předpise nevyznají ani soudci, jak se v něm mají vyznat účastníci řízení, pro které má být předpis jednoduchými pravidly, která je provedou soudním řízením?“ ptá se místopředseda Nejvyššího soudu ČR Roman Fiala, hlavní postava reformy tzv. Občanského soudního řádu. Procesní pravidla, dnes rozstrkaná v desítkách zákonů a pozměněná řadou novel, chce mít na jednom místě. „Aby účastníci řízení věděli, ve které chvíli mají jaká práva a jaké povinnosti. Je to v podstatě manuál,“ vysvětlil Fiala.

Po reformě občanského zákoníku tak přichází na řadu další norma. I ta by měla být upravena tak, aby lépe sloužila lidem. Kromě přesnosti a jednoduchosti by měl nový Občanský soudní řád přinést i lepší vymahatelnost práva. „Dosud to bylo například tak, že exekuce byly vedeny v samostatném řízení, což přinášelo velké trampoty,“ uvedl Fiala.

Video Události: Jak zlepšit vymahatelnost rozsudků
video

Události: Jak zlepšit vymahatelnost rozsudků

Události: Jak zlepšit vymahatelnost rozsudků

U 29.5.14

Události, komentáře: Lidé hledají cesty, jak se povinnostem vyhnout

O Občanském soudním řádu hovoří soudce Roman Fiala

Problémy dnešního systému ilustruje například příběh Jana Koreše. „V roce 2010 jsem známému půjčil několik stovek tisíc s tím, že mi je za půl roku vrátí,“ zavzpomínal věřitel s tím, že peníze už neviděl. „O rok později soud uznal můj požadavek a byl jsem rád, že se to začne hýbat,“ svěřil se podvedený muž. Bohužel ani verdikt mu k penězům nepomohl. „Náš návrh na exekuci nemohl být do dnešního dne realizován, protože dlužník neustále napadá dražební vyhlášku, ocenění bytu a podobně,“ vysvětlil Korešův právník Richard Novák.

Právě v takovém případě by měl nový Občanský soudní řád pomoci. „Vydá-li soudce rozsudek, například uloží někomu zaplatit určitou částku, nejenom, že mu uloží, do kdy má zaplatit, ale zároveň ve lhůtě musí soudu doložit, že svou povinnost splnil. Když to neudělá, tentýž soudce v témže řízení hned předá věc exekutorovi,“ popsal jedno z možných řešení Fiala.

Vyhýbání se obsílce? Problém má řešit zákon

Dalším z bolavých míst české justice je doručování obsílek. Zasílání úředních sdělení dnes řeší desítky norem, podle expertů by pomohl jednotný zákon o doručování úředních písemností. „Uvědomme si, že velmi často je největším problémem soudních a jiných rozhodnutí jejich doručení. Stanovení jasných pravidel by to mělo výrazně zefektivnit,“ doufá Fiala.

Nový Občanský soudní řád shrne čtyři oblasti procesního občanského práva – oblast insolvenční, exekuce, oblast soudních sporů a nesporná řízení.

Reforma má čtyři hlavní body:

  • Zlepšit vymahatelnost soudních rozhodnutí, aby rozsudek nebyl jen cár papíru.
  • Snaha propojit soudní procesy (civilní, insolvenční i trestní řízení) a sjednotit složité doručování písemností.
  • Civilní rejstřík – nový elektronický průvodce civilním řízením, který by fungoval podobně jako insolvenční rejstřík a byly by v něm všechny informace povinně zveřejňované na jednom místě.
  • „Právo chudých“ – institut je známý už z roku 1895. Stát zajišťuje bezplatnou právní pomoc sociálně slabým, dosud si o osvobození od poplatků či advokáta zdarma lidé museli žádat v každém řízení zvlášť. Nově by jim soud udělil soud toto právo „univerzálně“ na určitou dobu (například jednoho roku) pro všechny typy řízení před soudem.