Matějů končí v čele Grantové agentury – prý kvůli tlakům zájmových skupin

Praha – Předseda Grantové agentury Petr Matějů rezignuje k 1. říjnu na svou funkci, tento krok odůvodnil i tlaky zájmových skupin, které podle něj účelově zpochybňují transparentnost udělování peněz na podporu základního výzkumu. Proti vedení agentury se před několika měsíci zvedla vlna odporu kvůli neudělení grantů dvěma filozoficko-historickým projektům, i když je odborná komise vyhodnotila jako nejlepší. Pozoruhodné rozdělování peněz agenturou před nedávnem mapovala také Markéta Dobiášová z Reportérů ČT.

„I když nyní už mohu s uspokojením konstatovat, že předsednictvo obhájilo své kroky na všech možných frontách, přiznávám, že jsem vyčerpán a nemám dost sil efektivně čelit dalším snahám o skryté ovládnutí agentury,“ uvedl Matějů, který vedl Grantovou agenturu šest let. 

Podle něj ani kontrolní rada Grantové agentury ani vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace neshledala žádná vážná pochybení v rozhodnutích a činnosti předsednictva. Letos na jaře prý začala nevybíravá a v akademickém světě bezprecedentní kampaň, která byla namířena „proti zcela legitimnímu a odůvodněnému rozhodnutí předsednictva neudělit podporu“ dvěma projektům.

Bělobrádek: Výměna v čele může agenturu oživit

Vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) na tiskové konferenci po jednání kabinetu uvedl, že zprávu agentury nestihli ministři projednat. „Mohu potvrdit, že rezignační dopis pana Matějů, předsedy Grantové agentury, jsem obdržel. Vysvětluje v něm důvody své rezignace,“ prohlásil Bělobrádek. Za hlavní důvod prý Matějů uvádí únavu z kampaně vedené proti němu.

Zmínil, že Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace už dříve doporučila vedení a kontrolní radě agentury některé kroky k odstranění nedostatků. „Dlouhodobě měla Grantová agentura problém s komunikací, jak dovnitř, tak vně do prostorou vědecké komunity,“ zmínil některé výtky Bělobrádek. Petrovi Matějů poděkoval za jeho práci a vyjádřil naději, že oživení v čele agentury bude k jejímu prospěchu.

Odborníci vybrali dva projekty, vedení agentury je pak vyškrtlo

V celém sporu jde o to, že odborná komise vybírala dva projekty, které měly být grantovou agenturou financovány po dobu pěti let. Na prvním místě se umístil výzkumný historicko-uměnovědný projekt Masarykovy univerzity v Brně za 42 milionů. Jako druhý zvítězil projekt Univerzity Palackého v Olomouci asi za 60 milionů. Jenže vedení agentury tyto dva projekty vyškrtlo a miliony dostal třetí a čtvrtý projekt. (Celou kauzou se zabývali také Reportéři ČT.)

Podle kritiků navíc Matějů přihrál svému známému. K milionům od grantové komise se totiž dostal sociologický projekt, na kterém se podílí spolupracovník Petra Matějů Michael Smith. Šéf grantové agentury s ním zároveň spolupracuje na jiných dvou projektech, také financovaných grantovou agenturou. Tento projekt skončil původně až desátý, pak z rozhodnutí odborné komise poskočil na čtvrté místo a po vyškrtnutí dvou vítězných projektů poskočil na financované místo.

Přes pět stovek vědců a pedagogů proto v petici požadovalo odvolání celého předsednictva grantové agentury, a to pro ztrátu důvěry vědecké obce v nestranné a efektivní řízení této instituce. Petici zorganizovalo sdružení mladých vědců Věda žije! Vedení agentury kritizoval i předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Podle něj se předsednictvo agentury dlouhodobě laxně staví k řešení problémů a rezignovalo na hledání systémových řešení. 

Video Petr Matějů skončil v čele Grantové agentury
video

Petr Matějů skončil v čele Grantové agentury

Petr Matějů skončil v čele Grantové agentury

u 09.06.2014

Drahoš: Rezignace je správná, ale přišla pozdě

Dnešní rozhodnutí o rezignaci vnímá Drahoš jako správné rozhodnutí, i když podle něho přišlo pozdě. Tvrzení, že bylo vynuceno zájmovými skupinami, však považuje za nekorektní. Myslí si, že Matějů byl pod velmi silným tlakem široké akademické veřejnosti, a to už delší dobu. Aktuální kauza neudělení grantů dvěma projektům byla prý jen poslední kapka, kdy hrnec přetekl. Podle Drahoše vedení agentury pochybylo i při zavedení a posléze zase rušení povinných mezd do předgrantových přihlášek, zlehčovalo technické problémy a s vědci prý celkově špatně komunikovalo.

Grantová agentura vznikla v roce 1992 – jejím posláním je financování základního vědeckého výzkumu prostřednictvím grantů, které jsou udělovány na jeden rok až pět let. Agentura získává peníze ze státního rozpočtu, kde má svou vlastní kapitolu. V posledních letech se její rozpočet pohyboval kolem tří miliard korun, v loňském roce rozdělila granty v celkové výši 3,14 miliardy korun.

V čele agentury stojí pětičlenné předsednictvo v čele s předsedou. Všech pět členů jmenuje na čtyřleté funkční období vláda. Jednotliví členové zastupují pět základních vědních oborů: technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-environmentální vědy.