Senát posvětil tvrdší tresty za zneužívání dětí i obchod s lidmi

Praha – Senát schválil novelu trestního zákoníku, která zvyšuje ochranu dětí před zneužíváním. Podepíše-li normu prezident, bude trestná účast na pornografickém představení, ve kterém dítě účinkuje, a navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Zpřísňuje také tresty za obchodování s lidmi a snaží se omezit lichvu. Část senátorů se pokusila prosadit do novely zmírnění trestů např. za dotační podvody. Návrh, aby účinnou lítostí zanikla odpovědnost, však neuspěl.

Po zvýšení ochrany dětí před zneužíváním a také rozšíření trestů za obchod s lidmi má český trestní zákoník více vyhovovat požadavkům Evropské unie. Novela má napravit nedostatečný postih za úmyslnou účast na pornografických představeních, ve kterých účinkuje dítě, a také zabránit tzv. nedovoleným kontaktům s dětmi. Tohoto nového trestného činu se dopustí ten, kdo například na internetu (prostřednictvím informačních nebo komunikačních technologií) navrhne dítěti mladšímu 15 let setkání, při kterém chce spáchat sexuálně motivovaný trestný čin.

Kromě zneužívání dětí se zabývá novela trestního zákona například obchodováním s lidmi. Výslovně totiž umožňuje postih těch, kteří k sobě přijmou oběť obchodování s lidmi. Doplňuje také skutkovou podstatu trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia – nově bude možné stíhat nejen zpochybňování nacistických a komunistických zločinů, ale i u jiných zločinů proti lidskosti. Novela stanoví trestní odpovědnost právnických osob při lichvě. Firmu tak bude možné zrušit nebo zakázat jí činnost.

Návrh na zmírnění trestů u dotačních podvodů neuspěl

Část senátorů z ČSSD, ODS i STAN chtěla zařadit mezi trestné činy, u nichž může zaniknout odpovědnost účinnou lítostí, dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie, protože jsou tyto činy příliš rozsáhlé. Podle senátorů je pod ně možné zahrnout leccos včetně změny výše nákladů dotovaného projektu. Senátor Miloš Vystrčil (ODS) poukázal, že účinná lítost může být použita u daňových odvodů, ale ne u dotací. Předseda senátního ústavně-právního výboru a někdejší žalobce Miroslav Antl (za ČSSD) potom namítl, že u dotačního podvodu je třeba prokázat úmysl. Oponenti ale uvedli, že orgány činné v trestním řízení tak ne vždy postupují.

Ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) přislíbila, že se problému bude věnovat, ale senátorskou úpravu bez projednání jejích dopadů odmítla podpořit. Snahu o podobnou úpravu odmítla i sněmovna.