Sto let od Sarajeva - Duka odslouží za arcivévodu zádušní mši

Konopiště – Dnes je to přesně sto let od chvíle, kdy byl spáchán atentát na rakouského arcivévodu Františka Ferdinanda d'Este a jeho ženu Žofii. Událost odstartovala první světovou válku. Kardinál Dominik Duka bude u této příležitosti večer celebrovat zádušní mši – za arcivévodu, jeho ženu i oběti velké války. Kvůli velkému zájmu mše proběhne pod širým nebem na nádvoří konopišťského zámku – a bude přístupná všem.

Mše začne v 18 hodin; zúčastní se jí ministr kultury Daniel Herman a rakouský velvyslanec Ferdinand Trauttmansdorff.

Duchovní akce se na státním zámku Konopište každoročně opakuje. „Celebrování mše nejvyšším hodnostářem katolické církve v České republice, kardinálem Dukou, její význam výrazně podtrhne,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková. Zámek zavzpomíná i večerními prohlídkami, přednáškami a slavnostmi.

Konopiště bylo hlavním a posledním sídlem rakouského arcivévody a jeho choti Žofie. Ve svých sbírkách má arcivévodovy osobní věci i předměty spojené přímo se sarajevským atentátem. Návštěvníci je mohou vidět při prohlídce zámku nebo na výstavě Spojeni v životě i ve smrti. Výstava pomocí fotografií, citací z osobních dopisů i vzpomínek svědků zpracovává životní příběh této dvojice i jejích dětí. Působivé je vystavení posmrtných masek obou manželů společně s kulkou, která způsobila Žofiinu smrt.

Zámek Konopiště
Zdroj: ČTK
Autor: Cihla Radek

K připomenutí výročí sarajevského atentátu se připojují také další objekty ve správě NPÚ, jejichž historie je spjata s následníkem trůnu a jeho rodem. 

  • Zámek Zákupy byl v červenci 1900 svědkem svatby následníka trůnu s Žofií Chotkovou. K výročí pracovníci zámku zpřístupní nové prostory připomínající členy habsburského rodu, kteří zde pobývali – posledního korunovaného českého krále Ferdinanda Dobrotivého, císaře Františka Josefa I. a korunního prince Rudolfa. Lahůdkou bude výstava jiřin, nejoblíbenějších květin císaře Ferdinanda Dobrotivého, o víkendu 13.–14. září.
  • Zámek ve Velkém Březně nedaleko Ústí nad Labem se bude důkladněji věnovat Žofii Chotkové, která zde vyrůstala. Připravují zde dvě výstavy: Žofie Chotková a Velké Březno – zaměřenou na její život na tomto místě a Velké Březno ve Velké válce, 1914–1918, věnovanou nejen životu hraběcí rodiny Chotků za války, ale také osudům velkobřezenských vojáků padlých za první světové války. Velká válka se pak promítne také do scénáře několika nočních prohlídek a stane se tématem podzimního Hraběcího mlsání, tedy speciálních gurmánských prohlídek zámku.
  • S rodem Chotků je spojen také zámek Veltrusy, jejich barokní letní sídlo s přírodně krajinářským parkem s daňčí oborou, alejemi, sochami, pavilony, ovocnými sady i poli. V sobotu 9. srpna sem přilákají návštěvníky Dožínky hraběte Chotka, jejichž součástí budou dílničky, pečení placek, sečení, mlácení, mletí obilí, divadlo a hudba a představení malých pivovarů.
  • Další významné osobnosti roku 1914 věnuje pozornost zámek Buchlovice, který v prvních dvou desetiletích 20. století zažíval nejvýznamnější období své dlouhé historie. V této době sem za tehdejším majitelem, elitním diplomatem a ministrem zahraničních věcí habsburské říše, hrabětem Leopoldem Berchtoldem, dojížděly klíčové osobnosti evropské politiky. V Buchlovicích tohoto muže, jednoho z autorů diplomatického ultimáta Srbsku, které vedlo k rozpoutání světové války, připomene zajímavá výstava Leopold Berchtold a 1. světová válka.