Problémy českého zdravotnictví podle OECD: Cukrovka, obezita a kuřáctví

Praha – Česko by se mělo podle OECD zaměřit na prevenci cukrovky a také na snižování obezity a kuřáctví. Výskyt uvedených nemocí je totiž v Česku vyšší než průměr zemí OECD a také rychleji roste. Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj naopak ocenila, že v Česku klesla úmrtnost na infarkt: za posledních deset let na méně než polovinu, což je jeden z nejrychlejších poklesů ze všech zemí OECD. Úmrtnost na infarkt tak v Česku klesla na pět procent - lékaři zachrání ročně ve 22 kardiocentrech asi šest tisíc pacientů. 


Podle studie kvality zdravotní péče je Česko jedinou zemí OECD, kde roste kuřáctví. V letech 2000 až 2011 podíl denních kuřáků mezi dospělými stoupl o pět procent, přitom průměr OECD naopak klesl o 21 procent. U nás je také jedna z nejvyšších úmrtností na ischemickou chorobu a cévní mozkové příhody. Na 100 tisíc Čechů připadá 264,4 úmrtí na choroby srdce, což je dvojnásobek průměru OECD. 

Česko se má zaměřit na prevenci cukrovky

Výkonná ředitelka zdravotnické divize OECD Francesca Colombo označila za alarmující, že v Česku má cukrovku přes osm procent lidí, průměr OECD je 6,9 procenta. Stoupla také míra obezity. „Česko se musí více zaměřit na prevenci a věnovat se detekci, aby bylo možno včas zahájit léčbu. Vedle zlepšení kvality života tak lze předejít i vysokým nákladům na pozdější léčení,“ řekla Colombo na dnešním semináři. Česko by podle ředitelky mělo zvážit finanční pobídky praktickým lékařům, kteří by převzali hlavní roli v komplexní léčbě pacientů s cukrovkou.   

Studie naopak vyzdvihla, že výskyt chronických nemocí srdce u pacientů s cukrovkou druhého typu, která souvisí s nezdravým životním stylem, klesl v Česku ze 40 procent v roce 2001 na méně než 30 procent v roce 2008.   

  • Studie OECD také radí posílit screening. Prevenci rakoviny děložního čípku podstupuje polovina Češek od 20 do 69 let, průměr OECD je 59,6 procenta.  
  • Zpráva poukazuje i na to, že jednorázová akreditace nemocnic nestačí pro zajištění kvality a bezpečí péče. Česko by podle doporučení mělo sledovat kvalitu průběžně.  
  • Na zdravotní péči dává Česko 7,2 procenta HDP. Patří tak v rámci OECD k zemím s nejnižšími výdaji.
Video Události: V léčbě infarktu patří Česko ke špičce
video

Události: V léčbě infarktu patří Česko ke špičce

Události: V léčbě infarktu patří Česko ke špičce

U, 25.6.

Brífink k hodnocení českého zdravotnictví ze strany OECD

Na prevenci obezity či kouření se zaměří program Zdraví 2020

„Já jsem za zprávu OECD velmi rád – když jsme si ji pročítali, tak jsme zjistili, že vidíme popis stávajícího stavu úplně stejně,“ uvedl na brífinku ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD). „V rámci programu Zdraví 2020 se chceme zaměřit na primární péči, chronické nemoci a především předcházení těm nejhorším rizikovým faktorům, jako je obezita, spotřeba alkoholu nebo tabáku,“ dodal ministr zdravotnictví. 

Nedávný případ v Orlové, kdy těhotná žena zemřela po vypití jedovatého roztoku, podle Němečka ukázal, že se musí české zdravotnictví zaměřit na hodnocení kvality poskytované péče, a to u všech typů. „Teď se velmi intenzivně systému hodnocení kvality věnují některé nemocnice, které podstupují externí hodnocení,“ uvedl Němeček. Cílem potom je integrovaná politika kvality zdravotní péče.