Sledovat dětské porno a lákání dítěte za účelem sexu je ode dneška trestné

Praha  Dneškem vstupuje v platnost novela trestního zákoníku, která upravuje případy související se zneužíváním dětí. Vznikají tak například nové trestné činy – navazování nedovolených kontaktů s nezletilými a účast na pornografickém představení. Novela mimo jiné zpřísňuje i tresty za obchodování s lidmi a omezuje lichvu.

Pohlavní zneužívání dětí


Oba nové trestné činy budou trestné i pro právnické osoby. Trestní zákoník a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob doposud neposkytoval před sexuálními útoky na děti a obchodováním s lidmi takovou míru ochrany, jakou vyžaduje Evropská unie. Například jednoznačně nepostihoval úmyslnou účast na pornografických představeních, ve kterých účinkuje dítě.

Stát se rozhodl přitvrdit také proti lidem, kteří budou dítě lákat ke schůzce. Dva roky vězení budou takovému člověku hrozit i v případě, že ke schůzce nedojde. Trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem se podle zákona dopustí ten, kdo prostřednictvím informačních nebo komunikačních technologií navrhne dítěti mladšímu 15 let setkání v úmyslu spáchat sexuálně motivovaný trestný čin.

Ondřej Trojan, sexuolog:

„Ochrana dětí je u nás, co se týče zákonných opatření, na velmi dobré úrovni. Každopádně jakákoliv snaha zlepšit ochranu dětí je chvályhodná. Jen nevím, jak se bude dokazovat údajnému pachateli, že věděl, že osobě na druhé straně komunikační sítě (webu, mobilu) ještě nebylo patnáct let. Obtížné je i prokazování úmyslu.“


Rozšíří se také dosavadní skutková podstata trestného činu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Trestné nově bude i úmyslné získávání přístupu k dětské pornografii prostřednictvím informační nebo komunikační technologie.

Fotkami z dovolené na internetu to může začínat

Největší pomoc v boji s pedofily ale začíná u rodičů. Podle odborníků je mohou na své děti sami navést třeba tím, že na internet umístí fotky z dovolené. Slova děti a moře totiž patří mezi nejvyhledávanější spojení. Rodiče by navíc měli kontrolovat, co jejich děti na internetu dělají.

Ondřej Trojan, sexuolog: 

„To, čemu se říká sexuální výchova, u nás existuje jenom v náznacích. Více bych se věnoval prevenci na straně dětí a rodičů, než postihu pachatelů. Vždy se budou totiž rodit lidé, kteří mají pedofilní sklony. V rodině by se měly předávat zejména mravní hodnoty, zatímco škola by měla podávat perfektní informace.“

„Hledat si informace o sexu na internetu je velmi riziková varianta. Procento pravdivých a podnětných informací je pochopitelně menší, než těch zavádějících. Při hledání pak může dítě daleko snáz sklouznout k informacím pornografickým, což není účelem.“


Video Trojan: Procento pravdivých informací o sexu je na síti malé
video

Trojan: Procento pravdivých informací o sexu je na síti malé

Trojan: Procento pravdivých informací o sexu je na síti malé

Ježková: Pachatele k dětem často navedou jejich rodiče

„Setkáváme se s případy, kdy pedofilové nabízejí dětem peníze za fotky. Když dítě fotku pošle, pedofil začne po nějaké době chtít víc, začne dítěti vyhrožovat, že fotku zveřejní, pokud nepošle další,“ upozornila zástupkyně ředitelky Nadace Naše dítě Markéta Sodomková. Dítě většinou takovou hrozbu nedokáže správně vyhodnotit, a pokud se nesvěří rodičům, často útočníkovi vyhoví. Novela by měla dát úřadům možnost zasáhnout ještě předtím, než se pedofil s dítětem například sejde.

Zuzana Ježková, projektová manažerka „Šance dětem“:

„Často to jsou rodiče, kteří dovedou potenciální pachatele ke svým dětem, protože sami zveřejňují fotky z dovolených, kde jsou děti. Málokdo ví, jak má vypadat bezpečné zabezpečení na facebooku.“


Pro chování na internetu platí podle Zuuany Ježkové dvě jednoduché pomůcky: Nedělej nic, co bys nedělal v reálném životě a nesdílej na internetu nic, co bys neukázal své babičce. „Děti mají tendenci hlídat si to, co dávají na facebook až ve chvíli, kdy se s nimi chtějí spřátelit jejich rodiče. Teprve v tu chvíli si začínají uvědomovat, že by nějaké zabezpečení mít měly,“ uvedla projektová manažerka Šance dětem.

Obchodování s lidmi


Novela rovněž výslovně umožňuje postih pachatelů, kteří k sobě přijmou oběť obchodování s lidmi. Doplňuje také skutkovou podstatu trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, a to tak, aby bylo možno stíhat toto jednání nejen u nacistických a komunistických, ale i u jiných zločinů proti lidskosti.

Lichva


Novela stanoví trestní odpovědnost právnických osob při lichvě. Firmu tak bude možné zrušit nebo zakázat jí činnost.