Zboží určené do Ruska končí v potravinových bankách

Praha - Potravinové banky jsou po dlouhé době plné. Důvodem jsou ruské sankce. Řada firem, které teď nemohou potraviny vyvážet a u nás pro ně nemají zákazníky, volí raději potravinovou banku než popelnici. A tak řada neziskových organizací v těchto dnech přijíždí pro zásoby jídla a rozdává ho například bezdomovcům. 

V pražské potravinové bance je v současnosti osm tun měkkých sýrů nebo 17 tun mražených předsmažených sýrů. Dále tu jsou sladkosti, sušené potraviny, káva, čaj nebo žervé. „Jak vidíte, většinu jsme už rozdali,“ uvedl vedoucí skladu Pavel Komárek. „Nejvíce poptáváme trvanlivé potraviny běžné denní spotřeby, jako je olej, mouka, těstoviny, brambory nebo základní zeleninu,“ dodal. 

Pavel Komárek, vedoucí skladu pražské potravinové banky:

„Před měsícem byla banka prakticky prázdná. Největší problém je v DPH, protože dárce je povinen zaplatit DPH, což je nákladová položka, takže supermarketům se vyplatí spíše zboží vyhodit než ho darovat a následně za něj ještě zaplatit.“


Potravinové banky rozdělují výrobky mezi místní neziskové organizace a sociální instituce, jejichž náplní je doprovázet osoby v těžkých situacích, aby mohly znovu najít své místo ve společnosti. Zboží z potravinové banky tak odebírají azylové domy, dětské domovy nebo domovy pro mentálně postižené. „Potraviny se rozdělují podle počtu kolik klientů, o které se organizace stará, a zda má vhodné podmínky pro skladování potravin, například mrazáky,“ uvedl Komárek.

Video Události: Díky sankcím jsou potravinové banky plné
video

Události: Díky sankcím jsou potravinové banky plné

Potřebná zařízení, jako i režijní náklady, jsou financovány subvencemi místních nebo regionálních samospráv, firemními dary, příspěvky servisních klubů nebo občanů a také účastnickými příspěvky distribuujících neziskových organizací.