Proč ničíme naše industriální stopy? Téma ostravské konference

Ostrava - Areál Dolní oblast Vítkovice v Ostravě je v Česku unikátním příkladem záchrany a využití industriálních památek. Právě tam se sešla konference Industriální stopy. Architekti, developeři, historici, stavitelé, manažeři i státní úředníci z bývalého východního bloku budou čtvrt století po pádu komunismu vymýšlet strategii na záchranu tisíců chátrajících průmyslových památek.

Video Záchrana industriálních památek
video

Záchrana industriálních památek

Platforma Industriální stopy zaměřila letošní konferenci na země bývalého sovětského bloku, protože ve vztahu k průmyslovému dědictví jsou na tom podobně jako Česko. Ve 20. století prošly podobným vývojem, změnami režimů i vlastnických vztahů. Proč si boříme, co si jinde chrání? To je téma, o kterém se budou delegáti bavit a poukazovat na přístup některých západních zemí jako Velké Británie, Německa nebo Francie.

„V těchto zemích byly v minulosti stále jasné vlastnické vztahy továren a průmyslových podniků, měly vždy konkrétního vlastníka, který se staral. Současný stav industriálního odkazu u nás odráží ne vždy úspěšné privatizace po roce 1989, které přivedly mnohé cenné doklady minulosti na hranici zkázy,“ uvedl Benjamin Fragner z Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury Českého vysokého učení technického.

Zdůraznil, že v republice jsou tisíce cenných objektů, které čekají na záchranu a využití. „Chceme, abychom se znovu naučili s těmito hodnotami zacházet, nezatratili je, nebořili, ale chránili je tak, aby byly využívané a nebyly zátěží,“ shrnul Fragner.

Hnutí za záchranu průmyslového dědictví Industriální stopy se zformovalo v roce 2001, od té doby pravidelně pořádá na toto téma konference, výstavy a jiné akce. Setkání je otevřeno odborníků i všem zájemcům. Z české strany tam budou hovořit například zástupci některých ministerstev nebo Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.