Podzimní maturitní testy neudělala téměř polovina studentů

Praha – Opravný nebo náhradní termín maturitních testů letos v září nezvládlo 44,2 procenta středoškoláků. V případě maturantů, kteří skládali zkoušku v řádném termínu, neuspělo 38,7 procenta studentů. V řádném termínu také znovu dopadla nejhůře matematika, v opravném byla zase větší neúspěšnost v českém jazyce a literatuře. Loni na podzim opravný test nezvládlo 42 procent žáků.

V řádném termínu na podzim konali maturitní zkoušku studenti, kteří k ní na jaře nebyli připuštěni a v létě je čekal reparát nebo zkouška nezbytná pro dodatečnou klasifikaci. Matematiku jich nenapsalo 47,2 procenta, z češtiny a cizího jazyka neuspěla zhruba pětina. Z cizích jazyků dopadla podobně jako na jaře nejhůře němčina, jejímž testem neprošlo 34 procent prvomaturantů.

V případě opravných maturit se nejedná pouze o žáky, kteří se o maturitu neúspěšně pokoušeli na jaře. Každý maturant má totiž nárok na celkem tři pokusy (řádný a dva opravné), přičemž maturitu musí vykonat nejdéle pět let po absolvování posledního ročníku středoškolského studia.

V opravném testu propadlo v matematice 43,3 procenta studentů. Ještě vyšší neúspěšnost byla při testu z českého jazyka a literatury, který nezvládlo 53,4 procenta maturantů. Opravné testy z cizího jazyka psalo celkem 2 095 žáků, z nichž 765 neuspělo, což představuje neúspěšnost 36,5 procenta. Nejhůře dopadly ruština a němčina, z nichž opravný test nezvládlo přes 40 procent zúčastněných. V angličtině bylo neúspěšných 34,8 procenta maturantů.

Marcel Chládek, ministr školství (ČSSD): „Výsledky jsou potvrzením toho, co dlouhodobě tvrdím, tedy že pustit k maturitě prakticky kdekoho je nesmysl. Jedná se o plýtvání peněz daňových poplatníků a zbytečné trápení těch, kteří na maturitu nemají.“

Stav by podle Chládka měly napravit jednotné přijímací zkoušky, které vytvoří nepodkročitelnou úroveň pro přijetí žáka na studijní obor s maturitou, a zavedení mistrovských zkoušek.


Podzimní termíny maturit tradičně mají výrazně horší výsledky než jarní. Úspěšnost maturantů je totiž rozdílná na jednotlivých typech škol. K opravným testům tak míří především studenti ze vzdělávacích institucí, pro něž je státní maturita náročná. Například na jaře na gymnáziích nezvládlo státní maturitu jen 3,3 procenta prvomaturantů, zatímco na nástavbách, které byly na opačném konci spektra, to bylo 44,8 procenta.

Výrazné zhoršení letos přišlo v testu z českého jazyka a literatury. V matematice se naopak úspěšnost při opravných maturitách oproti loňsku zlepšila. Jarní termín maturitních zkoušek letos dopadl nejhůře od jejich zavedení v roce 2011. Společnou část nezvládlo 18,7 procenta z těch, kteří ji vykonávali poprvé.