Moje smrt: Napište si scénář svého konce (v aplikaci)

Praha  Napište, jak a kde chcete umřít, pomůžete tím sobě a hlavně svým blízkým. K tomu vyzývá dnes spuštěný projekt občanského sdružení Cesta domů Moje smrt. Cílem online aplikace je otevřít téma umírání, které je v české společnosti dlouhodobě považováno za tabu. Lidé si tak ještě za svého života mohou sestavit vlastní pohřební playlist, vybrat poslední garderobu nebo sestavit  parte. Autoři projektu se inspirovali ve Spojených státech, kde svá poslední přání vyplnila už třetina Američanů.

Video Uhlíř: Mojesmrt.cz je kontroverzní projekt o kontroverzním tématu
video

Uhlíř: Mojesmrt.cz je kontroverzní projekt o kontroverzním tématu

Uhlíř: Mojesmrt.cz je kontroverzní projekt o kontroverzním tématu

S6 17.09.2014

Události, komentáře: Jak se umírá v Česku?

Ode dneška si tak každý může online vyplnit, kde a za jakých okolností by chtěl odejít ze světa. Jestli své poslední dny bez problémů stráví v nemocnici, nebo chce dodýchat doma mezi svými. Může si určit, zda chce zemřít sám, nebo by byl rád, aby u něj byla rodina. V neposlední řadě si může navrhnout, jak by měl vůbec samotný pohřeb probíhat. Interaktivní webová aplikace pak také pomůže tato přání vyslovit a sdílet se svými blízkými a kamarády.

Podle ředitele hospicového sdružení Cesta Domů Marka Uhlíře totiž lidé mají celkem jasnou představu o tom, co chtějí a co už nechtějí dostat za péči, jak a kde chtějí být pohřbeni, jakou hudbu chtějí nechat zahrát na pohřbu, jen o tom nikdy s nikým nemluvili. Podle Uhlíře je cílem nově spuštěné aplikace právě toto téma otevřít.

Marek Uhlíř, občanské sdružení Cesta domů:
„V české populaci, na rozdíl od jiných evropských státu, je toto téma stále tabu a nemluví se o něm. Výsledkem potom je, že nejenom péče na konci života, ale i poslední rozloučení nebo další truchlení v té rodině vypadá úplně jinak, než by si ten člověk přál, protože prostě neměl příležitost o tom s nikým mluvit.“


„V současnosti jsme opravdu vytěsnili myšlenku smrti – právě proto, že jsme ji takto vytěsnili, tak se nám vrací a projevuje se jakousi úzkostí. Dříve se o smrti mluvilo: lidé se vzájemně znali jakou sousedé, tomu se šlo na pohřeb, tomu se šlo na pohřeb, a konečně církevní rok jako takový také opakuje smrt,“ upozorňovala v Událostech, komentářích socioložka Jiřina Šiklová. 

Projekt se zaměřuje především na mladé lidi. Ti se totiž podle průzkumů nebojí o smrti přemýšlet, neboť se jich bezprostředně netýká. Mají se také začít ptát na přání a plány svých prarodičů nebo rodičů. Aplikace se má šířit po sociálních sítích a v projektových hodinách občanské nauky na základních a středních školách.

Autoři projektu Mojesmrt.cz se inspirovali dvěma projekty ze Spojených států: The Conversation Project (Konverzační projekt) a Aging With Dignity (Stárnutí s důstojností). Svá poslední přání tam vyplnila už třetina Američanů.