VZP bude od příštího roku hradit služby mobilních hospiců

Praha – Podle průzkumů si přeje 75 % Čechů zemřít doma v kruhu nejbližších. Realita je ale bohužel jiná, skoro 70 % lidí umírá v nemocnicích nebo léčebnách dlouhodobě nemocných. Tento poměr by se ale mohl změnit, od příštího roku totiž bude VZP a možná i další pojišťovny hradit služby mobilních hospiců. Ty teď musí asi polovinu zájemců odmítat, protože jim chybí finance i zdravotníci.

Video Většina Čechů si přeje zemřít doma
video

Většina Čechů si přeje zemřít doma

V Česku je v současnosti jen 14 lůžkových hospiců a několik dalších tzv. mobilních hospiců, které poskytují péči v domácím prostředí pacientů - kromě jednoho jsou všechny vedeny jako tzv. nestátní zdravotnické organizace. Jediný hospic ve Frýdku-Místku je pak zřizován městem. Ročně přitom v Česku zemře asi 100 tisíc lidí. „Rozhodně těch lidí, kteří by chtěli využít našich služeb, je daleko víc, než těch, kterým můžeme službu z kapacitních důvodů nabídnout,“ uvedl ředitel mobilního hospicu Cesta domů Marek Uhlíř.

Lůžkové hospice dostávají od pojišťoven přibližně polovinu provozních nákladů, zbylou část musí sehnat svépomocí z dotací či sponzoringu. Mobilní hospice jsou pak zcela odkázány na vlastní financování. 200 korun platí za den platí klient, hospic ale doplácí zbylých asi 1 700 korun. Od příštího roku by však větší část financování měly hradit zdravotní pojišťovny. „Výše úhrad, stejně jako počet zařízení, která budou zahrnuta do pilotního projektu, by měla být jasná zhruba v řádu několika týdnů,“ uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý.

„V Čechách lidé umírají špatně. Hůř, než by museli,“ dodává Marek Uhlíř. Netýká se to podle něj jen zacházení s umírajícími v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných či v domovech pro seniory, ale i plnění představ o péči na sklonku života či posledních přání. 

Hospic je specializované zařízení, jež poskytuje péči zaměřenou na úlevu od bolesti, kterou přináší postupující nemoc. Je určen pro nevyléčitelně nemocné. Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a z jeho biologických, psychologických, sociálních a duchovních potřeb. V hospicích je akcentován duchovní rozměr péče, který obyčejně v nemocnicích chybí. Proto jsou standardně jako součást profesionálních týmů v hospicích navíc přítomní sociální pracovník, psycholog a teolog.  

Ve světě jsou známé tři druhy hospicové péče. Domácí hospicová péče, která je pro nemocného zpravidla ideální, ale ne vždy dostačující. Tato forma je často velmi náročná pro rodinné příslušníky. Mezi další formy patří denní stacionáře a lůžková hospicová péče. Lůžkové hospice jsou v ČR legislativně zakotveny až od roku 2006.