Ombudsmanka vybízí cizince k volbám

Praha V komunálních volbách mohou volit v České republice i občané jiných zemí Evropské unie, kteří zde mají pouze přechodný pobyt. Vyplývá to z dnešního usnesení Krajského soudu v Brně. Dosud mohli v ČR k obecním volbám pouze cizinci s trvalým pobytem. Každý cizince, který chce volit, musí na městský úřad v místě, kde má bydliště. Tam by ho potom měli zapsat do dodatku stálého seznamu voličů.

Veřejná ochránkyně práv vyzvala cizince ze zemí Evropské unie dlouhodobě žijící v Česku, aby volit šli, podle evropské legislativy na to prý mají právo. Krajský soud v Brně se zabýval konkrétní žalobou Slováka Petera Nagye, který požádal o doplnění na seznam voličů v Brně - Králově Poli. Městská část mu nevyhověla s tím, že v místě nemá trvalý pobyt, jak požaduje zákon o volbách do zastupitelstev obcí. Muže na seznam nechal zapsat nyní soud.

Využil přitom unijního práva, protože to české je údajně diskriminační. Trvalý pobyt má pro českého občana charakter evidenční, u cizince tomu ale tak není. „Jedná se o dvě zcela nesouměřitelné kategorie, neboť pro získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky musí občan Evropské unie z jiného členského státu splnit přísnější podmínky než občan České republiky,“ uvedl soud v usnesení. Ve většině případů je podmínkou dlouhodobý pobyt cizince v Česku.

„Vnitrostátní úprava je proto v rozporu se Smlouvou o fungování EU, podle níž zejména platí, že občané Unie mají mj. právo volit a být voleni v obecních volbách v členském státě, v němž mají bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu,“ uvedl soud.

V Česku žije téměř půl milionu cizinců. Podle ombudsmanky by nově přístup ke komunálním volbám mohlo mít asi 160 tisíc z nich - ti kteří mají přechodný pobyt a jsou ze zemí EU.