Žalobci se vrací k případu klatovského primáře. Chceme víc důkazů, tvrdí

Klatovy - Klatovská státní zástupkyně Jiřina Vítovcová znovu otevřela případ bývalého primáře dětského oddělení klatovské nemocnice Jiřího Havránka. Rodiče malých pacientů si na něj stěžovali, že neadekvátními lékařskými zákroky jejich děti týral, policie ale kauzu v polovině září odložila. Podle znaleckého posudku bývalý primář trpí psychickou poruchou a v době svého počínání nebyl trestně odpovědný.

Žalobkyně Vítovcová nyní dospěla k názoru, že odložení případu nebylo důvodné; nebyly opatřeny a náležitě zhodnoceny všechny důkazy. „Po vyhodnocení dosud opatřených důkazů jsem dospěla k závěru, že nadále není dána věcná příslušnost okresního státního zastupitelství v Klatovech,“ uvádí se v klatovském prohlášení. Věcí se tak nyní budou zabývat krajští žalobci z Plzně.

Klatovský případ otevřeli rodiče asi deseti pacientů, když se obrátili na policii se stížnostmi, že lékař na přelomu let 2012 a 2013 způsobil jejich dětem bolestivá zranění, například při zavádění kanyl. Ředitel nemocnice František Lešundák se všem dotčeným omluvil a uvedl, že by se s poškozenými rodinami rád sešel a jednal s nimi. V případě, že budou splněny právní nároky, nebrání se ani vyplacení odškodného. Vyzval proto poškozené, aby se ozvali. Podle mluvčího nemocnice Jiřího Kokošky se ale nikdo neozval.

Po návratu z léčení už nemocnice primáře nechtěla

Havránek do práce nastoupil v květnu 2012, déle než půl roku byla s jeho prací spokojenost. Na podivné jednání upozornil poprvé personál dětského oddělení ke konci roku; výhrady se týkaly mj. doktorových léčebných metod, které klatovská nemocnice neměla provádět, protože postrádá intenzivní dětská lůžka.

Havránek byl podle Lešundáka zastánce velmi invazivních výkonů, jako bylo zavádění centrálních žilních katetrů. Případy byly konzultovány s garanty a odborníky z Plzně, názory se různily, primář ale prý na těchto výkonech trval. Nemocnice by je však neměla dělat, protože nemá intenzivní dětská lůžka. Takové zákroky by měla vykonávat plzeňská fakultní nemocnice. V prosinci nemocnice Havránkovi tyto metody zakázala.

Když se objevily další stížnosti personálu, ředitel Lešundák s primářem 24. února jednal. Teprve tehdy se přiznal k onemocnění, ačkoli při povinné vstupní lékařské prohlídce podepsal prohlášení, že nic nezatajuje. Následně nastoupil na léčení, po návratu s ním nemocnice rozvázala poměr. Momentálně je zaměstnán v nemocnici v Rakovníku, která by mu ale rovněž chtěl dát výpověď. Havránek přitom argumentuje lékařskou zprávou, že je zdravý a schopný vykonávat povolání lékaře i primáře; navíc odmítá, že by dětským pacientům ubližoval.