Náš prápor neopustíme. Kampa přiblíží osudy Čechů ve Velké válce

Praha - Fotografie praporů, pod kterými českoslovenští vojáci bojovali na frontách první světové války, připomínají výročí začátku války a vzniku legií. Výstavu Češi pod prapory Velké války si můžete prohlédnout od středy 15. října před Lichtenštejnským palácem na pražské Kampě. Ukázky najdete v galerii:

V říjnu 1914 byl na dvou místech bojující Evropy položen základ moderních českých vojenských tradic a symbolů. Na Sofijském náměstí v Kyjevě byl 11. října předán prapor se svatováclavskou korunou dobrovolníkům České družiny. O den později a více než dva a půl tisíce kilometrů dále na západ obdržela rota českých dobrovolníků prapor s českým lvem ve francouzském městě Bayonne. Symbolickým předáním praporů započala strastiplná cesta, na jejímž konci byl samostatný československý stát.

Pro našeho mocnáře a naši otčinu

O tom, co pro vojáky bojový prapor znamenal, svědčí i následující citát převzatý z dobové vojenské příručky rakousko-uherské armády: „Fána je pro nás posvátné znamení, s kterým Jeho Veličenstvo a naše vlast v nás důvěru vkládá, že my v každý čas připraveni jsme pro našeho mocnáře a naši otčinu krev a život svůj obětovat a náš prápor v žádném pádě neopustíme. Prápor je v rozhodných okamžicích naše shromažďovací znamení a polní odznak, pod kterým zvítězíme anebo zemřeme.“

Prostřednictvím historických praporů, které se dochovaly ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha, jsou nyní na pražské Kampě představeny osudy československých jednotek. „Jedná se o zcela unikátní sbírkové předměty, které symbolizují více než cokoliv jiného jednotlivé přelomové historické okamžiky prvního celosvětového konfliktu,“ říká Alena Buštová z tiskového oddělení Úřadu vlády.

Část výstavy je věnována vzniku Československé republiky, bojům o její hranice i návratu československých legií. Výstava Češi pod prapory Velké války bude otevřena do začátku listopadu. Akce patří mezi připomínky stoletého výročí od počátku první světové války a vzniku československých legií. Prostor před Lichtenštejnským palácem poskytl Úřad vlády v rámci otevírání dveří historických budov pod jeho správou.