Ani letos nebyl dopaden generál Mladić

Bělehrad - Srbský vládní představitel Rasim Ljajić, odpovědný za spolupráci Bělehradu s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY), podal demisi na post koordinátora skupiny hledající válečné zločince. Zdůvodnil to nesplněným slibem, že do konce letošního roku dopadne bosenskosrbského generála Ratka Mladiče, hledaného kvůli válečným zločinům spáchaným v Bosně a Hercegovině v devadesátých letech.

Mladić je hledán haagským tribunálem jako podezřelý ze zločinů proti lidskosti, z genocidy a ze zločinů, jichž se dopustil mimo jiné při obléhání Sarajeva za občanské války v 90. letech a za masakr osmi tisíc Muslimů ve Srebrenici v roce 1995.

Ljajić předal srbskému premiérovi Mirku Cvetkovičovi rezignační listinu na funkci koordinátora skupiny, která má na starosti dopadení válečných zločinců. Dodal, že nadále zůstává šéfem jiného orgánu - srbského výboru pro spolupráci s tribunálem OSN pro válečné zločiny. Zastává také post srbského ministra práce a sociálních věcí.

Video Martin Ježek o generálu Mladičovi
video

Martin Ježek o generálu Mladičovi

Rasim Ljajić:

„Letos jsem řekl, že Mladić bude v Haagu do 31. prosince. Protože se tak nestalo, odstupuji.“

Dopadení Mladiče je klíčové pro pokrok v cestě Srbska do Evropské unie. Oficiální přihlášku ke členství v EU podala země 22. prosince ve Stockholmu. Srbský prezident Boris Tadić ji předal švédskému premiérovi Fredriku Reinfeldtovi, jehož země unii do prosince předsedá.

Srebrenica, muslimská enkláva uprostřed srbského území
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24