Mikroskop s českými kořeny patří do stovky nejlepších přístrojů

Praha - Rastrovací elektronový mikroskop Magellan, na jehož vývoji mají vedle odborníků z USA a Nizozemska významný podíl také Češi, se dostal mezi stovku nejlepších technologických výrobků roku 2009, které každoročně vyhlašuje vědecký časopis R&D Magazine již od roku 1963. Oznámil to Roman Hřebecký, český mluvčí firmy FEI Company, jež mikroskop vyvinula.

Společným jmenovatelem výrobků je výrazný pokrok v technologickém vývoji. Oceněné výrobky vybírá tým odborníků z akademických, vládních i průmyslových kruhů. Podobného ocenění jako nyní rastrovacímu elektronovému mikroskopu Magellan se dostalo fotoaparátům Polariod (1963), bankomatům (1973), halogenovým výbojkám (1974), faxům (1975), displejům LCD (1980) či nikotinovým náplastím (1992).

Rastrovací elektronový mikroskop Magellan podle odborníků významně překonal dosavadní hranici rozlišovací schopnosti elektronových mikroskopů této kategorie. „To zásadní, čím se Magellan liší od konkurence, je fakt, že se jeho rozlišovací schopnost pohybuje pod hranicí jednoho nanometru v oblasti energie elektronového svazku 30 až jednoho kiloelektronvoltu. Právě takto nízké energie svazku se dnes stávají pro zkoumání materiálů potřebnější, neboť jsou jednak vhodné pro zkoumání nevodivých materiálů, jednak materiálů citlivých na poškození elektronovým svazkem,“ vysvětlil ředitel vývoje brněnské pobočky firmy FEI a jeden z autorů vynálezu Jaroslav Chmelík. Pro srovnání do jednoho nanometru se vejdou tři až čtyři atomy, virus je velký 100 nanometrů.

Magellan se dokáže ochránit i před hlukem

Energie elektronového svazku se dá u Magellanu podle Chmelíka nastavit od 30 kiloelektronvoltů do 50 elektronvoltů a do budoucna se počítá s tím, že bude možné dosáhnout nuly. Nízké hodnoty jsou využitelné zejména pro biology, protože méně poškozují zkoumané vzorky. To také podle Chmelíka předurčuje Magellan k využívání v polovodičovém průmyslu a v biologickém výzkumu.

V mikroskopu Magellan je také instalován protihlukový kryt. Hluk totiž obecně mikroskopům škodí, protože mikroskop zvětšuje třeba milionkrát všechno, co se děje na zkoumaném vzorku, tedy i vibrace vzorku způsobené právě zvukem, uvedl mluvčí.