Tři králové světu přinášejí vrchol vánočních svátků

Praha – V křesťansky založených zemích vrcholí vánoční svátky. Šestý leden je i v Česku znám jako svátek Tří králů, kteří dvanáct dní po narození přinesli Ježíšovi dary: myrhu, kadidlo a zlato. Křesťané slaví svátek Zjevení Páně, jenž připomíná zjevení Boha v podobě novorozeného Ježíše. Ten se sice narodil 25. prosince, v oslavách Zjevení páně se však prosazuje východní tradice. Obě biblické události jsou proto v západní liturgické slavnosti ztotožněny.

Dary tří mudrců, zlato, kadidlo a myrha, mají symbolizovat královskou důstojnost, oběť a lidství. Dnešní svátek upomíná na okamžik, kdy se podle Bible Kristus zjevuje nejen Izraelitům, ale všem národům jako jediný král. „Lidem se už nedostává pokory, sklonit se před něčím větším, než jsou sami. A nemají odvahu věřit v něco většího, co přitom symbolizuje malé dítě,“ pronesl ku příležitosti svátků papež Benedikt XVI.

Svátek 6. ledna s sebou nese i několik zajímavostí: Přestože tříkrálovské slavnosti vešly do tradic evropských zemí, Bible vůbec neříká, kolik mudrců (též mágů) do Betléma dorazilo. Neuvádí ani jejich jména - Kašpar, Melichar a Baltazar pocházejí až ze středověké legendy z 12. století. V téže době se o nich poprvé mluví jako o králích.

Video Reportáž Pavla Šimka
video

Reportáž Pavla Šimka

V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K†M†B† nebo latinský ekvivalent C†M†B† jako formule požehnání. Místo českého K se používá latinské C (Casparus - Kašpar). Zkratka se vykládá jako iniciály tří králů. Původní text zní Christus mansionem benedicatKristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.

Svátek Zjevení páně se intenzivně slaví především ve španělsky mluvících zemích. Štědrý večer totiž slaví až v tento den. V Latinské Americe je svátek také spojen s průvody alegorických vozů. V Irsku je tento den nazýván Malé Vánoce. Latinský název svátku, Epifanie, dal jméno italskému vánočnímu duchovi – hodné čarodějnici Befaně. I ta naděluje italským dětem dárky v noci 6. ledna.