Lékaři z VFN provedli tisící transplantaci krvetvorných buněk

Praha - Tisící transplantaci krvetvorných buněk provedli v těchto dnech lékaři první interní kliniky - kliniky hematologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dárcem buněk byl sám pacient. Za posledních deset let programu se výrazně zlepšila podpůrná lékařská péče, řekl dnes novinářům přednosta kliniky profesor Marek Trněný. Podle něj se i výrazně snížila úmrtnost. Zejména u transplantací, kdy nemocný dostane dřeň od jiného dárce, než je on sám.

Při takzvané autologní transplantaci se pacientovi odeberou jeho vlastní krvetvorné buňky, které se zamrazí. Dříve se odebírala kostní dřeň z pánevní kosti za celkového uspání pacienta. Nyní se používají krvetvorné buňky vyplavené do krve po podání léku a odebrané přístrojem zvaným separátor krevních částic. Zotavení je pak rychlejší, vysvětlil přednosta.

Následuje několikadenní intenzivní chemoterapie. Po rozmražení dostane pacient krvetvorné buňky zpátky formou transfuze do žíly. Krvetvorné buňky se samy usidlují v prostorách kostní dřeně a postupně začínají vytvářet krvinky. Plně se krvetvorba obnoví asi po dvou týdnech po převodu buněk. Pacient může být propuštěn domů. Přežívá více než polovina pacientů po dobu 15 let po zákroku, řekl Trněný.

Ročně centrum vykoná až 70 transplantací

První transplantaci provedlo zdejší transplantační centrum v prosinci 1993, nyní jich ročně dělá 60 až 70. Třetina pacientů je z Prahy, třetina ze středních Čech, třetina z dalších krajů. Většinou jsou to nemocní s krevními nádory jako lymfomy a mnohočetný myelom, nově také pacienti s roztroušenou sklerózou. Na transplantaci je čekací list.

V Česku se provádí asi 500 transplantací ročně. V Praze poskytují transplantace kostní dřeně čtyři pracoviště. Autologní transplantace, kdy pacient dostane svoji dřeň, dělá také Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Ústav hematologie a krevní transfuze dělá alogenní transplantace, kdy nemocný dostane dřeň od nepříbuzenského dárce. Tento typ transplantací zajišťuje dětem Fakultní nemocnice Motol. V Česku jsou dva registry dárců kostní dřeně a registr pupečníkové krve. Kostní dřeň je ochotno darovat 60 tisíc lidí. Na celém světě je v 60 registrech 13 milionů dárců.

Operační sál
Operační sál