Německé dráhy vydělaly na obětech nacismu, měly by je odškodnit

Varšava – Organizace sdružující oběti nacismu v Polsku vyzvaly německé dráhy Deutsche Bahn, aby vytvořily fond na pomoc obětem nadvlády hitlerovského Německa v Polsku. Německé dráhy, které dříve nesly název Deutsche Reichsbahn, nejen že za druhé světové války využívaly práce nuceně nasazených lidí, ale hlavně převážely miliony vězňů do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Podle bývalých polských vězňů na tom vydělaly v přepočtu na dnešní peníze 445 milionů eur. Teď je chtějí političtí vězni zpátky.

Deutsche Bahn se nepovažuje za právního nástupce Deutsche Reichsbahn. Podle mnohých je ale historickou nástupkyní této společnosti. Německé dráhy nicméně již dříve odškodnily lidi, kteří pro ně za války pracovali jako nuceně nasazení.

Sdružení Poláků poškozených Třetí říší, Polského svazu bývalých politických vězňů hitlerovských vězení a koncentračních táborů společně s německou nevládní organizací Zug der Erinnerung (Vlak paměti) ale dnes připomněly, že firma Deutsche Reichsbahn vydělala také na převozu lidí.

Video Reportáž Miroslava Karase
video

Reportáž Miroslava Karase

Fond by měl zaplatit léky, pečovatelské služby nebo topení

Miliony vězňů přepravovaly vlaky do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Německé dráhy si díky tomu přišly za války na pořádné peníze. Jen v Polsku vydělaly na dnešní peníze nejméně 21 milionů eur (549,5 milionu korun), jde ale jen o částečný odhad.

Polské organizace proto navrhují, aby německé dráhy vytvořily zvláštní fond, z něhož by vyplatily humanitární a sociální pomoc pro lidi poškozené v době nacismu. Z fondu by se platily například léky, pečovatelské služby nebo topení pro lidi, na nichž v minulosti vydělala Deutsche Reichsbahn a kteří jsou v současnosti velmi staří a často vážně nemocní.

Hans-Rüdiger Minow z organizace Vlak paměti:

„Doufáme, že ještě letos Deutsche Bahn umožní těm, kterým již nezbývá moc času, aby konec života mohli strávit v důstojných a spravedlivých podmínkách, a k tomu patří i peníze.“

„Jde o sociální pomoc, nemluvíme o odškodnění. Peníze budou určeny na zlepšení zdravotní a materiální situace,“ řekl Stanislaw Zalewski, předseda Polského svazu vězňů koncentračních táborů. O finanční pomoc by mohlo žádat asi 10 tisíc dosud žijících bývalých polských vězňů. Dosavadní odškodnění totiž považují za naprosto nedostatečné.

Autoři výzvy spoléhají i na pomoc polského parlamentu, říká varšavský zpravodaj ČT Miroslav Karas. Německé dráhy se k iniciativě bývalých polských vězňů zatím nevyjádřily.

Deutsche Bahn
Deutsche Bahn