ETIOPIE – Pojďme spolu bádat v Africe – nový projekt přírodovědců z Albertova

Praha - Jak se projevují klimatické změny v Etiopii? Jaké riziko z hlediska zemětřesení a vulkanismu představuje pro místní obyvatele přítomnost rozhraní tří litosférických desek, proč v daném regionu ubývá voda a do jaké míry se na této skutečnosti projevuje lidská činnost? Nejen na tyto otázky odpoví výstava věnovaná Etiopii a okolním státům pod názvem ETIOPIE – Pojďme spolu bádat v Africe, kterou pořádá Geografická sekce Přírodovědecké fakulty UK v Praze ve spolupráci se společnostmi Člověk v tísni a ENKI od 20. ledna. do 10. dubna 2010.

Etiopie se na výstavě představuje jako venkovský stát s nízkou úrovní urbanizace. Mění se tento stav? Jaká je úroveň bydlení v hlavním městě Addis Abebě a jaké jsou dopady vnitřní a mezinárodní politiky Etiopie na vývoj celého širšího regionu? Právě odpovědi na takové otázky bychom měli na této výstavě nalézt.
 

Exotická, prosluněná, ale i smutná a alarmující - tak lze celou výstavu charakterizovat. Spojuje teoretickou a aplikovanou vědu s originálním pohledem na pomoc rozvojovým zemím. Ta nechce do Afriky bezhlavě přesouvat finanční zdroje, ale chce dát Afričanům návody k samostatnému řešení jejich problémů. Chce především inspirovat a povzbudit mladší vědce k možnostem nových výzkumů, které se v této oblasti nabízejí.

Návštěvníky jistě též zaujmou výzkumy plameňáka malého, jehož migrace a hnízdění byly pozorovány v oblasti východní Afriky, i poznatky o specifických etiopských národech a etnikách. Tematické panely vznikaly většinou na základě vlastních odborných vědeckýchanalýz, doplněných množstvím barevných originálních fotografií z Afriky. 

Nedílnou součástí expozice je i představení výzkumů a konkrétní pomoci, na nichž se podílejí někteří absolventi albertovské geografie. Jedná se zejména o aktivity organizace Člověk v tísni v problematice vzdělávání etiopských dětí a aplikaci protierozních opatření včetně obnovy lesa. Organizace ENKI se zabývá zejména hodnocením změn ve vegetačním krytu a hydrologickou bilancí v souvislosti s realizací mezinárodního projektu BOMASA zaměřeného na zavádění místního klecového chovu ryb. 

Projekt poukazuje také na historii a současnost česko-etiopské spolupráce. Zvláštní pozornost je věnována počátkům česko-afrických vztahů, a to českým františkánským misionářům v Etiopii. 

Vernisáž výstavy proběhne 20. 1. 2010 v 16.00 v předsálí Geografické knihovny. Součástí bude promítání krátkého filmového dokumentu (ENKI). Výstava je umístěna v předsálí Geografické knihovny PřF UK (Albertov 6, Praha 2, 128 43, 2. patro) a je možné ji navštívit od 20. 1. 2010 do 10. 4. 2010 (otevírací doba: pondělí – pátek 9:00 – 17:00). Vstup volný. Výstavu je možné zapůjčit dalším knihovnám, školám a vzdělávacím institucím.

Z výstavy ETIOPIE – Pojďme spolu bádat v Africe
Z výstavy ETIOPIE – Pojďme spolu bádat v Africe