Papež dnes poprvé navštívil římskou synagogu

Řím - Papež Benedikt XVI. dnes připustil existenci problémů mezi katolíky a židy. Dialog mezi věřícími obou náboženství ale označil za dobrý - opírá se podle něj o to, co obě náboženství spojuje. Hlava římskokatolické církve se vyjádřila krátce před svou první návštěvou římské synagogy od svého uvedení do čela církve v dubnu 2005. Hlavní italský rabín Giuseppe Laras se rozhodl dnešní návštěvu papeže v židovské svatyni bojkotovat. Koná se totiž v době, kdy židovská obec kritizuje papežovo loňské rozhodnutí otevřít cestu ke svatořečení Pia XII. Ten stál v čele katolické církve za druhé světové války a nepostavil se proti nacistickému vyhlazování Židů.

„Přes problémy a těžkosti cítíme atmosféru velkého respektu a dialogu mezi věřícími obou náboženství. Vztahy jsou rozvinuté a existuje společné úsilí zvýraznit to, co nás spojuje: předně víra v jediného boha, ale také ochrana života a rodiny, tužba po sociální spravedlnosti a míru,“ prohlásil papež k věřícím z okna svého sídla ve Vatikánu. 

Židé novému papeži vyčítají i zrušení Williamsovy exkomunikace

Video Reportáž Filipa Kandy
video

Reportáž Filipa Kandy

Papeži židé kromě plánovaného svatořečení Pia XII. vyčítají také to, že loni zrušil exkomunikaci tradicionalistického biskupa Richarda Williamsona, který veřejně popíral existenci plynových komor. Prvním papežem, který se v nějaké synagoze pomodlil, byl v roce 1986 Jan Pavel II. Nynější hlava katolické církve chce podle katolického tisku historicky významné gesto svého předchůdce zopakovat. Dnes papež řekl, že cílem návštěvy je zahájit novou etapu přátelství mezi židy a katolíky.

Biskup Williamson
Biskup Williamson