Pracovníci z východní Evropy se v Británii osvědčili

Londýn - Od roku 2004 přišlo do Británie přes 1,5 milionu lidí za prací, vyplývá to z největší studie o imigraci do Británie po rozšíření Evropské unie. Z východoevropských zemí míří do Británie především Poláci, kteří tvoří zhruba polovinu z přistěhovalců. A právě tito pracovníci z cizích zemí se navzdory obavám, že budou brát práci Britům, naopak na britském trhu osvědčili.

Po rozšíření Evropské unie v roce 2004 uhodila na Velkou Británii největší imigrační vlna od skončení druhé světové války. Britové se obávali, že jim imigranti z východní Evropy budou brát práci. To se ale podle studie Komise pro rovnost a lidská práva nepotvrdilo. Podle závěrů zprávy se imigranti ve Velké Británii překvapivě dobře integrovali. 

Přistěhovalci z cizích zemí naopak vykrývají poptávku po pracovních místech, kde Britové nejsou a nebyli ochotni pracovat. Imigrantům často nevadí pracovat v odlehlých venkovských místech. Berou práci, která má nejistý výdělek. Stačí jim také mnohem menší výplata než Britům. I proto se imigranti především z východní Evropy osvědčili na sezonních pracích. 

Video Telefonát Ivana Kytky
video

Telefonát Ivana Kytky

Například Poláci, kterých je ve Velké Británii ze všech imigrantů zdaleka nejvíc, vyhledávají práci ve zpracovatelském a potravinářském průmyslu - v různých balírnách nebo třídírnách zeleniny, ovoce nebo masa. 

Studie ovšem připomíná, že i když se ekonomická integrace těchto přistěhovalců zdařila, rovné sociální postavení těchto lidí stále pokulhává.