V egyptském muzeu provázejí nevidomí nevidomé

Káhira - Výstavní prostory plné starověkých soch, papyrů, mumií a dalších uměleckých předmětů teď skýtají neopakovatelný zážitek nejen pro obvyklé turisty. Egyptské muzeum v Káhiře totiž nově nabízí speciální prohlídky pro nevidomé. Zájemce navíc provází expozicí lektoři, kteří mají stejný handicap. „Většina průvodců opakuje obecně známé informace a nenabízí nic nového. Proto jsme chtěli popsat starožitnosti z pohledu nevidomých,“ vysvětluje průvodce Ahmed.

 

Nápad se zrodil během studií ředitelky muzea v Německu, kde se snaží přiblížit výstavy nevidomým pomocí zvukových efektů, nápisů Braillovým písmem nebo speciálními příručkami. Tyto poznatky byly pak základem pro kurzy nevidomých průvodců a školitelů. „Snažíme se prostřednictvím kurzu vzdělat instruktory, kteří by pak dokázali provádět slepé děti. Otevíráme egyptské muzeum nevidomým, aby také mohli poznat kulturní dědictví,“ vysvětluje ředitelka muzea Wafaa el-Saddík.

První kurzy odstartovaly před pěti lety. Egyptské muzeum v Káhiře teď nabízí týdenní lekce o egyptském umění pro nevidomé děti a výstavami provází čtyři průvodci s příručkou v Braillovém písmu. Zájemci nedostanou jenom odborný výklad, ale mají navíc možnost hmatem poznat předměty, které nemohou vidět.


Komunikace návštěvníka s průvodcem se stejným handicapem je výhodná, protože vnímají svět stejným způsobem. „Doufám, že se starožitnosti ze zahraničí vrátí zpět do Egypta a budu se moci podívat na památky, které zatím neznám,“ říká Ahmed.

Egyptské muzeum v Káhiře má jednu z největších sbírek starověkého umění. Ve výstavních síních nebo depozitářích má kolem 120 tisíc předmětů. Projekt muzea v Egyptě se bude nadále rozšiřovat, aby pomáhal nevidomým poznávat poklady slavné egyptské minulosti.

Video Reportáž Klaudie Ružinské
video

Reportáž Klaudie Ružinské

Nevidomý návštěvník egyptského muzea
Nevidomý návštěvník egyptského muzea