Sirény, zvony, traktory a děti smějí dělat v Berlíně kravál

Berlín – Berlínské děti budou vyjmuty z přísných zákonů týkajících se rušení klidu. Nový dodatek k městskému zákonu totiž označuje rámusení příslušníků mladé generace za „společensky přijatelné“. Doposud mělo výjimku ze zákona jen zvonění kostelních zvonů, hluk sirén v naléhavých situacích a randál způsobený sněhovými pluhy a traktory.

Jen v Berlíně jsou každý rok podány stovky stížností na přílišný hluk linoucí se z mateřských školek a z dětských hřišť. Některá zařízení pro děti bylo nutno zavřít, protože si obyvatelé stěžovali u soudu na přílišný rámus. Nyní berlínská vláda přijala zákon, který dává dětem právo počínat si hlučně. Berlín je tak první z 16 spolkových zemí, kde byl takový zákon přijat. Všichni Berlíňané včetně dětí ale musejí nadále respektovat oficiální klid v noci a po celou neděli.

„Je to poprvé, co máme podchyceno v zákonu, že musíme brát v úvahu práva dětí na křik a hluk, když vyrůstají. To musejí respektovat všichni sousedé,“ řekl Axel Strohbusch z berlínského oddělení na ochranu před hlukem. „Žijeme ve městě a dětem by mělo být dovoleno hrát si a dělat rámus,“ uvítala zákonný dodatek německá organizace na ochranu dětí.