Projekt HiPER ukáže, jak udržet termojadernou fúzi

Praha – Čeští vědci představili svou účast na mezinárodním projektu HiPER. Jeho cílem je postavit zařízení, které bude právě pomocí laserů udržovat termojadernou fúzi. Jejím prostřednictvím by mohlo lidstvo v budoucnosti získávat energii, dlouholetý výzkum se ale stále potýká s řadou problémů. HiPER by měl jeden z nich vyřešit.

Termojadernou fúzi se vědci snaží ovládnout už půl století. Fyzikálním procesem podobným tomu, který probíhá na Slunci, mohou lidé získat významné zásoby energie. Zbavili by se tak závislosti na ropě či uranu. Termojadernou fúzí se dříve zabýval vojenský výzkum, který ovšem možnost použít lasery opomíjel. „V době studené války byla laserová inerciální fúze tabuizovaná, protože jde o generaci hmoty, která je podobná hmotě, která je v termonukleárních zbraních,“ přiblížil Bedřich Rus z Fyzikálního ústavu Akademie věd.

Na zážeh fúze jsou potřeba extrémní fyzikální podmínky, které můžou dát právě lasery. „Používáme velmi silné lasery, které rychle stlačí hmotu a zvýší její hustotu,“ uvedl člen řídícího výboru projektu HiPER Mike Dunne. „Je to podobné jako u zážehového motoru. Do nějakého prostoru se injektuje palivo, to se stlačí a vznítí,“ doplnil Rus.

Video Reportáž Vladimíra Kořena
video

Reportáž Vladimíra Kořena

Během několika měsíců chtějí ve Spojených státech ukázat, že je to správná cesta. Naváže na projekt HiPER, jehož účastníci budou přemýšlet, jak uvolněnou energii využít. „Zavedení téhle cesty do elektráren bude určitě trvat delší dobu, možná dvacet let. Ale je to cíl, chceme převést vědu do reality,“ podotkl Dunne.

Česká věda je v projektu HiPER aktivní. Zařízení by mělo stát ve Velké Británii a určitě by spolupracovalo s připravovaným laserovým centrem ELI, které se chystá ve středních Čechách.

Projekt HiPER je zatím v přípravné fázi, stavět by se mělo po roce 2015, a to s rozpočtem před dvě miliardy euro.