V obecních pokladnách chybí desítky milionů

Brno - Radnice brněnských městských částí se vyrovnávají s převážně zděděnými dluhy neplatičů. Ty narostly od 90. let na desetimilionové částky. Velkou část těchto peněz už radnice nikdy nedostanou zpět, protože se jedná o obyvatele, kteří už tzv. „vypadli ze správy“ - to znamená, že se například odstěhovali nebo zemřeli. Miliony poté chybí v účetnictví a samozřejmě v městských investicích, na které radnici chybí prostředky.

Správcovské kanceláře nikdo nenutil k efektivitě?

Nejvíce se s dluhy neplatičů potýkají městské části Brno - střed, Brno - sever a Královo Pole. Velká část zodpovědnosti za tuto situaci podle radnic padá na tzv. správcovské kanceláře, které pro městské části v 90. letech obhospodařovaly bytový fond. Správcovské kanceláře totiž byly vždy velice dobře placený servis, přitom nenesly za vznikající dluhy prakticky žádnou zodpovědnost. Narůstajícími dluhy a nevýhodnými smlouvami na správu bytového domu se radnice začaly zabývat až poslední 2 roky.

Video Starosta Libor Šťástka (ODS), Brno - střed
video

Starosta Libor Šťástka (ODS), Brno - střed

K čemu slouží správcovská kancelář

Podnikatelský subjekt, který zajišťuje:
- Správu domu
- Vedení podvojného účetnictví, měsíční uzávěrky
- Zajištění smluv s dodavateli služeb (voda, teplo, TUV, elektřina atd.)
- Výpočet nájemného z bytů dle platných předpisů (u domů s nájemníky)
- Zpracování ročního vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů
- Evidence dlužníků a zajištění vymáhání pohledávek včetně poplatku z prodlení
- Právní servis

Posvítíme si na vás!

Královopolští zastupitelé se loni v listopadu rozhodli, že nechají právně prozkoumat, jestli jim staré smlouvy se správcovskými kancelářemi umožní uplatnit zpětně finanční sankce. Lednová rada poté jednomyslně schválila svým dvěma kancelářím Šimek 96 a Ager pokutu po 15 000 korunách. Podle opozičních zastupitelů ale tyto částky nejsou vzhledem k výši dluhů adekvátní a sankce jsou pouze kosmetické. Naopak zástupce správcovské kanceláře Šimek 96 považuje touto pokutou celou věc za vyřízenou. Jako na skončenou pak nahlíží na věc i starosta městské části Ivan Kopečný (ODS) - nové výběrové řízení na správu bytů nechce vypisovat a nové smlouvy se starými společnostmi jsou podle něj už dostatečně přísné, aby se kanceláře musely více zajímat o neplatiče.

Brno - střed: vyhazov a přísnější podmínky

Ostřejší postup zvolila radnice Brno-střed, kde dluhy přerostly částku 120 milionů korun. Městská část si už minulý rok objednala audit, který měl zkontrolovat, jak byly kanceláře důsledné ve vymáhání dluhů. Výsledkem byl vyhazov pro kancelář Mouřenínek a přísnější podmínky pro ostatní dvě správcovské kanceláře. O nejproblematičtější oblast, kde jsou dluhy na nájemném nejčastější, se chce postarat sama radnice prostřednictvím příspěvkové organizace. Ta by měla více spolupracovat s občanskými sdruženími, která jsou zvyklá jednat se sociálně slabými obyvateli. Terénní pracovníci by měli obcházet dlužníky a nabízet jim splátkové kalendáře a další pomoc. Radnice tak věří, že mj. lépe pokryje i specifickou oblast tzv. brněnského Bronxu.

Více muziky za méně peněz

Radnice Brna - severu má ve správě 6600 bytů a 449 domů. Do roku 2007 spolupracovala se správcovskou kanceláří Bytasen. Ten si za svoji službu účtoval ročně téměř 26 milionů korun. Dluhy za dobu jeho správy přitom narostly do výše 30 milionů korun. Když se konečně radnice probrala ze spánku a začala problém řešit, byla výsledkem okamžitá výpověď. Účetnictví správcovské kanceláře se přijímalo bez uzávěrky, protože bylo naprosto neprůhledné a bez nadsázky se na radnici předávalo v pytlích. Radnice se poté jeden rok starala o svůj bytový fond sama, ale praxe se neosvědčila a minulý rok vypsala nové výběrové řízení. Od dubna spravuje fond nová společnost 1. Městská správní a účtuje si za rok 17 milionů korun. Vzhledem k přísnějšímu dohledu nad dlužníky prostřednictvím správcovských kanceláří se počty dlužníku a tím pádem i dluhů výrazně snižují.