Na Hradčanech se po roce opět sešli Tři králové

Praha – Pražskými Hradčany dnes odpoledne procházel tradiční průvod Tří králů. Poklonili se Jezulátku v živém betlému na Loretánském náměstí a předali mu dary. Nejednalo se ale jen o pěknou podívanou – akce se snaží také pomoct dětem. Lidé mohli k betlému přinášet dárky pro malé pacienty v pražských nemocnicích.

Kašpar, Melichar a Baltazar se na velbloudech v doprovodu pážat, bubeníků a hradní stráže vydali z brány Arcibiskupského paláce směrem k živému betlému. Od Arcibiskupského paláce se průvod vydal na Loretánské náměstí, kde Tři králové předali Ježíškovi zlato, kadidlo a myrhu. Dárky mohli přinést i Pražané. Zítra je Tři králové předají dětem v nemocnicích.

„Duchovní stránka je neoddělitelná od charitativních úkonů,“ prohlásil misionář Alberto Giralda. Svátkem Tří králů končí vánoční období. Podle evangelií dary Ježíškovi přinesli mudrci. Za krále je označily až středověké legendy ve 12. století. Ve stejné době získali i svá jména.

Video Reportáž Marty Machkové
video

Reportáž Marty Machkové

Král vítá lid
Král vítá lid