Technické služby Most dostaly pokutu dvě stě tisíc

Brno - Technické služby Most dostaly pokutu 200 000 korun od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Důvodem je závažné pochybení v zakázce na likvidaci komunálního odpadu z let 2007 a 2008 za 63 milionů korun. Pokuta je pravomocná, neboť technické služby se proti ní neodvolaly.

Technické služby Most vybraly v tendru vítěze, společnost Mostecké odpady. Podle antimonopolních úředníků ale služby pochybily, když se poté s vítězem tendru domluvily na úpravách smlouvy. To je v přímém rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. „Vzhledem k tomu, že zakázka byla zadána v otevřeném zadávacím řízení, zadavatel byl povinen uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem bez jakýchkoliv úprav smlouvy,“ uvedl úřad.

Smlouvu obě strany uzavřely na několik let. Změnou oproti původnímu tendru ale TS Most umožnily každoroční úpravu ceny a objemu zakázky. Tím byla firma Mostecké odpady podle předsedy úřadu Petra Rafaje zvýhodněna oproti ostatním uchazečům o zakázku. TS Most totiž v tendru zadaly cenu zakázky, která byla nejvyšší možná. Ostatní uchazeči o zakázku tak své nabídky propočítali právě s ohledem na tuto cenu.

Pokud by ale měly firmy možnost svou nabídkovou cenu upravovat každý rok podle vývoje situace, mohly by zřejmě nakonec nabídnout nižší cenu pro TS Most, než nakonec firmy nabídly. „Tím, že zadavatel umožnil tyto mírnější podmínky vybranému uchazeči, na základě úpravy jím podaného návrhu smlouvy, došlo ke zvýhodnění vybraného uchazeče,“ uvedl Rafaj.