Karlovarská nemocnice musí vrátit dotaci

Karlovy Vary - Karlovarské krajské nemocnici hrozí, že bude muset vrátit dvaadvacet milionů korun. Bývalé vedení zdravotnického zařízení zřejmě pochybilo při čerpání dotace na rekonstrukci nemocnice v Sokolově. Vrátit takové peníze státu by ale podle ředitele bylo pro nemocnici likvidační.

Vrátit státu plnou dotaci tedy dvaadvacet milionů korun a ještě zaplatit stejnou částku jako penále. To je nejhorší scénář, kterého se vedení nemocnice obává. „To by bylo samozřejmě pro nemocnici nepříjemné a likvidační. Mělo by to dopad na hospodaření nemocnice i na pacienty,“ uvádí generální ředitel Krajské karlovarské nemocnice Jiří Fojtík.   

Vedení nemocnice mělo podle podmínek dotace při rekonstrukci nechat vyměnit na budovách dvě stě oken. Kontroloři jich ale napočítali míň. „Třicet čtyři oken, která představují ve finančním objemu jedno procento, zřejmě skutečně nebylo uděláno,“ dodává Jiří Fojtík.   

Video Reportáž Antonína Bruštíka
video

Reportáž Antonína Bruštíka

O podrobnostech otevřeného případu ředitel finančního úřadu nesmí mluvit. Pokud není jasné, jak moc chyba ovlivnila výsledek projektu, hrozí obvykle společnostem nejtvrdší sankce. „V těchto případech potom nezbývá, než předepsat celou dotaci k úhradě v původní výši,“ vysvětluje ředitel Finančního úřadu v Karlových Varech Čestmír Kubera. 

V dalším řízení se ale nemocnice může dál bránit. „Ministerstvo financí pak následně žádost posoudí, a pokud uzná odůvodnění žadatele za dostatečné, může odvod prominout. Přihlíží se především k tomu, zda se jednalo o pochybení věcné či formální,“ objasňuje postup ministerstva jeho mluvčí Ondřej Jakob. „To, co nemocnice slíbila, když čerpala dotaci, tak z 99 % bylo skutečně uděláno,“ uzavírá ředitel Fojtík. 

Generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice odhaduje, že konečnou výši sankce bude znát nejdříve za půl roku.