Sporný tendr na výstavbu koupaliště v Jičíně

Jičín - Město Jičín se rozhodlo postavit koupaliště. To by nebylo nic zvláštního, ale zvláštní je, že ve výběrovém řízení dalo přednost nabídce s vyšší cenou a delším termínem výstavby. Koupaliště tedy postaví firma Geosan za dvě stě sedm milionů korun, i když firma BAK nabídla v soutěži cenu sto šedesát jeden milion a podstatně kratší čas. Obojí se totiž zdálo radním nereálné. Své rozhodnutí teď budou muset dobře obhájit. Na stavbu totiž přispívá i Evropská unie.

Koupaliště v Jičíně od firmy Geosan bude o čtyřicet šest milionů dražší, než by bylo od firmy BAK. Geosan vyhrál veřejnou soutěž, i když byl o dvacet osm procent dražší než BAK. Slíbil termín dokončení do třiceti pěti týdnů, BAK do osmnácti týdnů. Přesto lacinější a rychlejší BAK nevyhrál. Jičín dobrovolně sáhne hlouběji do kapsy s veřejnými penězi. „Termín, který předložila firma druhá v pořadí, tj. osmnáct týdnů, je nepřiměřený. Komise si nechala udělat znalecký posudek na ČVUT, který říká, že tento termín není možné dodržet,“ vysvětluje rozhodnutí radnice jičínský starosta Martin Puš. „Já mohu potvrdit, že termín i cena, která byla naší společností nabídnuta do této veřejné zakázky, jsou reálné,“ říká generální ředitel BAK Trutnov Dušan Čížek.  

Radnice v Jičíně namítá, že orientační cena spočítaná projektantem, je dvě stě patnáct milionů a termín výstavby třicet týdnů. Proto s BAKem nechtěla riskovat nedodržení termínu a ztrátu evropské dotace osmdesát sedm milionů. „Dle mého názoru to plýtvání veřejnými prostředky je. Existuje podezření, že soutěž byla zmanipulovaná,“ tvrdí jičínský zastupitel Jiří Vitvar. „To naprosto důrazně odmítám a vůbec nevím, jak by výběrové řízení, do kterého se přihlásí osm firem, mohlo být zmanipulováno,“ oponuje starosta Puš. 

Video Reportáž Vlastimila Weinera
video

Reportáž Vlastimila Weinera

Druhý v pořadí BAK, který předložil nejlepší nabídku, se proti výsledku překvapivě neodvolal. Domluvil se totiž s vítězem a nakonec staví pro Geosan jako subdodavatel asi čtyřicet procent koupaliště. „Tuto soutěž zkontroluje nepochybně úřad Regionální rady NUTS 2 severovýchod a pokud zjistí pochybení, město Jičín z evropských peněz neuvidí ani korunu,“ uvádí náměstek královéhradeckého hejtmana Vladimír Derner. 

Průběh a výsledky soutěže teď posoudí kontrolní výbor zastupitelstva.