Česko-polský výzkum pomůže vyčistit vzduch

Ostrava – Unikátní projekt česko-polské spolupráce připravuje ostravská Vysoká škola báňská – Technická univerzita. Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu společně s dalšími šesti výzkumnými pracovišti na obou stranách hranice vytvoří informační systém o kvalitě ovzduší, jedná se tak o historicky první takovou spolupráci. Výstupem by mělo být zjištění, které subjekty a v jakém objemu se podílejí na znečištění. Ostravské i dolnoslezské továrny překračují zákonné limity znečištění spolehlivě.

Lidé v celém Slezsku dýchají jedovatý koktejl, který tvoří oxidy síry a uhlíku i jemný polétavý prach a na který se vážou různé rakovinotvorné látky. Oblast však dělí státní hranice na Ostravsko-karvinskou oblast a polské Dolní Slezsko s průmyslovými Katovicemi. Společný výzkum vysokoškolských, hornických, hydrometeorologických, hygienických i zdravotnických zařízení poprvé jakékoliv hranice zruší a zjistí stav v celém regionu. „Informace, které získáme během měření na české i na polské straně a znalosti, nám ukáží, jak můžeme spojit to, co se děje na polské nebo na české straně s výsledky měření ve vzduchu,“ prohlásila Malgorzata Wysocka z Hlavního hornického institutu Polské republiky.

Slezská černouhelná pánev a na české straně pak Ostravsko mají nejhorší vzduch v Evropské unii. Společný česko-polský informační systém zjistí i rozložení nebezpečných látek a také to, které podniky se na něm na obou stranách hranice podílejí. „Stále jsme v oblasti, kde tyto hodnoty překračují limity, které jsou dané naší legislativou. Ta je vlastně stejná jako legislativa v Evropské unii,“ uvedl Petr Jančík z Katedry ochrany životního prostředí v průmyslu FMMI VŠB – TU Ostrava.

Video Reportáž Mojmíra Žáčka
video

Reportáž Mojmíra Žáčka

Výsledky česko-polského výzkumu ovzduší na obou stranách slezské hranice budou k dispozici nejen odborníkům, ale formou internetových stránek i obyvatelům. Projekt by měl vyvrcholit na konci roku 2013.